Visa allt om Aktiebolaget Arkå
Visa allt om Aktiebolaget Arkå

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 * 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 720 3 488 3 198 3 207 3 766 3 404 3 102 3 700 4 413 4 863
Övrig omsättning 1 1 1 - - - 1 2 3 3
Rörelseresultat (EBIT) 102 26 88 125 52 185 -23 118 -36 45
Resultat efter finansnetto 64 3 49 93 27 153 -53 77 -80 6
Årets resultat 64 3 49 93 27 153 -53 77 -80 6
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 * 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 30 42 53 72 89
Omsättningstillgångar 1 507 1 682 1 558 1 557 1 545 1 483 1 561 1 637 2 018 1 915
Tillgångar 1 507 1 682 1 558 1 557 1 545 1 513 1 603 - 2 090 2 005
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 621 557 554 505 491 464 311 364 176 256
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 382 408 394 433 383 229 363 199 321 277
Kortfristiga skulder 503 717 610 619 672 820 928 1 102 1 594 1 472
Skulder och eget kapital 1 507 1 682 1 558 1 557 1 545 1 513 1 603 - 2 090 2 005
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 783 841 562 735 769 614 767 613 775 671
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 306 269 25 4 34 266 270 179 241 217
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 721 3 489 3 199 3 207 3 766 3 404 3 103 3 702 4 416 4 866
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 240 1 163 1 066 1 069 1 255 1 135 1 034 1 233 1 103 1 216
Personalkostnader per anställd (tkr) 384 387 276 338 330 294 355 269 276 234
Rörelseresultat, EBITDA 102 26 88 125 82 198 -12 137 -17 50
Nettoomsättningförändring 6,65% 9,07% -0,28% -14,84% 10,63% 9,74% -16,16% -16,16% -9,25% -%
Du Pont-modellen 6,83% 1,61% 5,71% 8,09% 3,43% 12,23% -1,43% -% -1,67% 2,29%
Vinstmarginal 2,77% 0,77% 2,78% 3,93% 1,41% 5,43% -0,74% 3,22% -0,79% 0,95%
Bruttovinstmarginal 45,56% 46,19% 39,27% 47,83% 40,44% 43,98% 46,16% 37,92% 36,82% 29,82%
Rörelsekapital/omsättning 26,99% 27,67% 29,64% 29,25% 23,18% 19,48% 20,41% 14,46% 9,61% 9,11%
Soliditet 41,21% 33,12% 35,56% 32,43% 31,78% 30,67% 19,40% -% 8,42% 12,77%
Kassalikviditet 36,38% 33,19% 33,77% 32,31% 25,89% 25,73% 15,30% 20,96% 13,36% 20,99%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-08: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...