Visa allt om ArosTornet Fastigheter Aktiebolag
Visa allt om ArosTornet Fastigheter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 5 20 12 34 53 11 1 0 0
Övrig omsättning 4 - - - - - - 39 - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 5 9 -57 34 53 11 40 0 -888
Resultat efter finansnetto 5 497 7 317 9 479 8 904 10 041 7 667 7 783 12 739 10 753 6 015
Årets resultat 0 -915 5 913 -46 762 247 4 855 5 743 9 178 7 763 4 144
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 157 512 157 512 213 239 213 277 213 231 240 431 243 456 243 429 242 554 47 111
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 843 199 962
Tillgångar 157 512 157 512 213 239 213 277 213 231 240 431 243 456 243 429 243 397 247 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 157 512 157 512 158 427 159 907 213 231 240 431 243 456 243 429 243 397 243 322
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 750
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 54 812 53 370 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 157 512 157 512 213 239 213 277 213 231 240 431 243 456 243 429 243 397 247 073
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 5 20 12 34 53 11 40 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 5 9 -57 34 53 11 40 0 -888
Nettoomsättningförändring -100,00% -75,00% 66,67% -64,71% -35,85% 381,82% 1 000,00% -% -% -%
Du Pont-modellen -% 4,65% 4,45% 4,17% 4,71% 3,19% 3,20% 5,23% -% -%
Vinstmarginal -% 146 340,00% 47 395,00% 74 200,00% 29 532,35% 14 466,04% 70 754,55% 1 273 900,00% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 45,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 0,00% -274 060,00% -444 750,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 74,30% 74,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,48%
Kassalikviditet -% -% 0,00% 0,00% -% -% -% -% -% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...