Visa allt om Walfrid Nilssons Bokhandel Aktiebolag
Visa allt om Walfrid Nilssons Bokhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 840 5 803 5 850 6 041 6 608 6 627 6 946 7 328 7 915 8 933
Övrig omsättning 8 4 34 142 177 159 181 169 194 124
Rörelseresultat (EBIT) 371 -280 399 -257 -484 -27 119 233 278 -146
Resultat efter finansnetto 375 -299 379 -292 -513 -35 118 236 269 -149
Årets resultat 375 -299 379 -292 -513 16 86 170 188 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 067 1 397 348 370 392 304 305 322 340 402
Omsättningstillgångar 1 520 1 151 2 211 2 068 2 453 2 553 2 380 2 740 2 639 2 896
Tillgångar 2 587 2 549 2 558 2 438 2 845 2 857 2 685 3 062 2 978 3 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 497 1 122 1 422 1 043 1 334 1 847 1 831 2 145 1 975 1 787
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 57 57 57 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 268 451 425 705 950 556 0 0 0 340
Kortfristiga skulder 822 976 712 690 560 453 797 861 947 1 114
Skulder och eget kapital 2 587 2 549 2 558 2 438 2 845 2 857 2 685 3 062 2 978 3 298
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 485 463 461 324 342 297 417 587
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 124 1 311 520 667 897 846 845 836 688 1 155
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 464 479 399 397 457 391 387 443 484 671
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 848 5 807 5 884 6 183 6 785 6 786 7 127 7 497 8 109 9 057
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 4 4 5 5 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 460 1 161 1 463 1 510 1 322 1 325 1 389 1 466 1 583 1 489
Personalkostnader per anställd (tkr) 400 360 355 393 366 320 320 321 328 419
Rörelseresultat, EBITDA 398 -253 421 -235 -462 -26 136 251 340 -79
Nettoomsättningförändring 0,64% -0,80% -3,16% -8,58% -0,29% -4,59% -5,21% -7,42% -11,40% -%
Du Pont-modellen 15,23% -10,98% 15,64% -10,54% -17,01% -0,95% 4,43% 7,77% 9,34% -4,43%
Vinstmarginal 6,75% -4,83% 6,84% -4,25% -7,32% -0,41% 1,71% 3,25% 3,51% -1,63%
Bruttovinstmarginal 52,48% 44,43% 48,34% 37,96% 38,76% 39,76% 43,18% 42,30% 39,94% 41,72%
Rörelsekapital/omsättning 11,95% 3,02% 25,62% 22,81% 28,65% 31,69% 22,79% 25,64% 21,38% 19,95%
Soliditet 57,87% 44,02% 55,59% 42,78% 46,89% 64,65% 69,76% 71,39% 67,70% 55,43%
Kassalikviditet 13,99% 9,22% 168,26% 188,70% 245,54% 290,51% 127,60% 143,55% 108,24% 103,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...