Visa allt om Aktiebolaget Helins Bokhandel
Visa allt om Aktiebolaget Helins Bokhandel

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 483 4 074 4 082 4 143 4 106 4 226 4 420 4 670 4 874 4 731
Övrig omsättning - - 12 11 13 82 47 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 271 203 228 -50 25 23 10 75 -167 -29
Resultat efter finansnetto 268 202 219 -53 21 22 -1 78 -161 -29
Årets resultat 153 126 133 -53 7 10 -4 78 -161 12
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 17 28 39 37 23 21 7 11 23
Omsättningstillgångar 1 302 1 450 1 387 1 426 1 370 1 376 1 457 1 424 1 199 1 391
Tillgångar 1 310 1 468 1 415 1 464 1 407 1 399 1 478 1 431 1 209 1 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 612 739 662 529 582 575 565 588 511 712
Obeskattade reserver 165 96 51 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 48 275 319 340 350 0 0 0
Kortfristiga skulder 533 632 653 660 506 484 563 842 699 702
Skulder och eget kapital 1 310 1 468 1 415 1 464 1 407 1 399 1 478 1 431 1 209 1 414
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 456 396 416 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 528 534 458 694 689 709 381 465 577 567
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 238 264 223 266 215 217 289 330 350 265
Utdelning till aktieägare 0 80 0 0 0 0 0 20 0 40
Omsättning 4 483 4 074 4 094 4 154 4 119 4 308 4 467 4 670 4 874 4 731
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 242 2 037 2 041 2 072 2 053 1 409 1 473 1 168 975 946
Personalkostnader per anställd (tkr) 386 403 343 481 484 319 395 301 274 218
Rörelseresultat, EBITDA 280 214 239 -42 31 29 14 79 -154 32
Nettoomsättningförändring 10,04% -0,20% -1,47% 0,90% -2,84% -4,39% -5,35% -4,19% 3,02% -%
Du Pont-modellen 20,69% 13,83% 16,18% -3,42% 1,85% 1,79% 0,68% 5,73% -13,23% -1,91%
Vinstmarginal 6,05% 4,98% 5,61% -1,21% 0,63% 0,59% 0,23% 1,76% -3,28% -0,57%
Bruttovinstmarginal 42,09% 41,26% 35,11% 42,55% 44,30% 39,99% 40,68% 44,07% 43,84% 39,74%
Rörelsekapital/omsättning 17,15% 20,08% 17,98% 18,49% 21,04% 21,11% 20,23% 12,46% 10,26% 14,56%
Soliditet 56,54% 55,44% 49,60% 36,13% 41,36% 41,10% 38,23% 41,09% 42,27% 50,35%
Kassalikviditet 31,89% 57,28% 54,98% 45,91% 48,42% 67,56% 59,68% 48,10% 47,64% 75,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...