Visa allt om Arne Schmitz Aktiebolag
Visa allt om Arne Schmitz Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - 83 102 150 70 86 104 33 24 14
Övrig omsättning - - - 1 - - - - - 8
Rörelseresultat (EBIT) - 1 1 2 1 2 1 1 0 3
Resultat efter finansnetto - 1 1 2 1 2 1 1 0 3
Årets resultat - 1 1 2 1 2 1 1 0 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 1 5 9 6 8 12 17 17 22
Omsättningstillgångar - 118 129 176 182 200 198 215 224 232
Tillgångar - 119 134 184 187 208 210 232 241 254
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 112 111 110 109 108 106 105 104 103
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 1 4 23 75 93 84 118 132 147
Kortfristiga skulder - 6 19 51 4 8 20 9 5 4
Skulder och eget kapital - 119 134 184 187 208 210 232 241 254
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 37 41 25 27 37 33 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader - 12 13 8 8 11 10 0 0 0
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 83 102 151 70 86 104 33 24 22
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - 12 13 54 11 6 6 7 6 10
Nettoomsättningförändring -% -18,63% -32,00% 114,29% -18,60% -17,31% 215,15% 37,50% 71,43% -%
Du Pont-modellen -% 0,84% 0,75% 1,09% 0,53% 0,96% 0,48% 0,43% 0,00% 1,18%
Vinstmarginal -% 1,20% 0,98% 1,33% 1,43% 2,33% 0,96% 3,03% 0,00% 21,43%
Bruttovinstmarginal -% 98,80% 95,10% 67,33% 95,71% 87,21% 67,31% 51,52% 58,33% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 134,94% 107,84% 83,33% 254,29% 223,26% 171,15% 624,24% 912,50% 1 628,57%
Soliditet -% 94,12% 82,84% 59,78% 58,29% 51,92% 50,48% 45,26% 43,15% 40,55%
Kassalikviditet -% 183,33% 78,95% 103,92% 225,00% 175,00% 65,00% 66,67% 80,00% 300,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...