Visa allt om Bröderna Berner Handels Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Berner Handels Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 755 389 747 332 620 858 576 051 453 992 393 091 425 099 390 598 347 201 269 485
Övrig omsättning 2 829 4 429 2 571 2 713 3 353 2 607 1 779 1 858 2 711 1 476
Rörelseresultat (EBIT) 91 700 82 814 67 904 68 636 57 463 31 965 38 690 41 454 8 173 -2 010
Resultat efter finansnetto 90 817 83 934 67 237 67 919 54 909 30 630 37 344 31 323 1 512 -5 557
Årets resultat 58 835 52 993 38 980 37 272 30 342 22 291 22 196 17 635 2 315 -5 557
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 549 817 950 857 512 733 2 607 6 889 8 271 5 727
Omsättningstillgångar 455 475 368 187 302 507 254 543 183 133 116 575 148 372 141 293 116 881 125 264
Tillgångar 456 024 369 004 303 457 255 400 183 645 117 308 150 979 148 182 125 152 130 991
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 285 780 226 945 173 952 134 972 97 700 67 358 45 067 22 871 5 236 2 921
Obeskattade reserver 96 022 80 883 65 230 48 256 31 198 17 725 17 712 10 762 3 215 4 018
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 11 009 0 44 201 82 194 74 198 94 755
Kortfristiga skulder 74 222 61 176 64 275 72 172 43 738 32 225 43 999 32 355 42 503 29 297
Skulder och eget kapital 456 024 369 004 303 457 255 400 183 645 117 308 150 979 148 182 125 152 130 991
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 200 200 - 2 417 1 961 3 387 2 627 2 938 956 998
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 1 682 1 668 253 -
Löner till övriga anställda 32 596 29 768 28 096 25 802 21 463 19 016 21 672 19 043 18 240 18 475
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 18 976 17 345 15 605 14 497 13 480 13 386 11 095 8 824 9 700 10 118
Utdelning till aktieägare 42 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 758 218 751 761 623 429 578 764 457 345 395 698 426 878 392 456 349 912 270 961
Nyckeltal
Antal anställda 49 44 44 41 38 38 41 42 47 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) 15 416 16 985 14 110 14 050 11 947 10 345 10 368 9 300 7 387 6 125
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 081 1 092 1 012 1 063 941 965 903 756 650 688
Rörelseresultat, EBITDA 92 058 83 188 68 281 68 900 57 744 33 996 43 269 43 453 10 204 -744
Nettoomsättningförändring 1,08% 20,37% 7,78% 26,89% 15,49% -7,53% 8,83% 12,50% 28,84% -%
Du Pont-modellen 20,64% 23,49% 23,10% 27,70% 31,96% 28,09% 26,81% 28,54% 7,46% -0,75%
Vinstmarginal 12,46% 11,60% 11,29% 12,28% 12,93% 8,38% 9,52% 10,83% 2,69% -0,36%
Bruttovinstmarginal 22,08% 21,00% 22,36% 23,27% 26,83% 23,55% 24,22% 25,03% 18,33% 18,37%
Rörelsekapital/omsättning 50,47% 41,08% 38,37% 31,66% 30,70% 21,46% 24,55% 27,89% 21,42% 35,61%
Soliditet 79,09% 78,60% 74,09% 66,77% 65,72% 68,56% 38,50% 20,66% 6,03% 4,44%
Kassalikviditet 439,63% 350,67% 260,76% 198,51% 206,33% 201,19% 137,02% 176,60% 168,44% 244,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...