Visa allt om Tranemo Byggnads Aktiebolag
Visa allt om Tranemo Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 202 193 475 1 177 1 115 1 061 1 069 1 107 1 156 1 155
Övrig omsättning - 19 144 119 124 141 319 526 1 937 574
Rörelseresultat (EBIT) 41 18 -84 153 -63 -63 -61 -47 1 352 161
Resultat efter finansnetto 42 111 5 835 161 -57 -61 -65 -24 1 423 220
Årets resultat 33 114 5 835 161 -57 -61 -65 -24 1 016 184
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 7 6 581 557 595 640 684 1 345 1 258
Omsättningstillgångar 793 1 060 7 111 897 870 864 815 890 1 094 742
Tillgångar 800 1 067 7 117 1 478 1 427 1 459 1 455 1 574 2 439 2 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 759 1 027 6 913 1 078 917 974 1 035 1 099 1 623 696
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 761
Kortfristiga skulder 41 40 204 400 510 485 420 475 816 543
Skulder och eget kapital 800 1 067 7 117 1 478 1 427 1 459 1 455 1 574 2 439 2 000
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 106 - 0 250 315 367 378 268
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 259 323 21 115 272 274 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 - 32 76 90 82 138 230 221 153
Utdelning till aktieägare 480 300 6 000 0 0 0 0 0 500 89
Omsättning 202 212 619 1 296 1 239 1 202 1 388 1 633 3 093 1 729
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 475 1 177 1 115 1 061 535 554 578 578
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 138 335 413 353 287 440 442 357
Rörelseresultat, EBITDA 41 18 -72 180 -28 -18 -16 -1 1 400 217
Nettoomsättningförändring 4,66% -59,37% -59,64% 5,56% 5,09% -0,75% -3,43% -4,24% 0,09% -%
Du Pont-modellen 5,25% 10,40% 81,99% 10,89% -3,85% -4,18% -3,99% -1,46% 61,71% 13,10%
Vinstmarginal 20,79% 57,51% 1 228,42% 13,68% -4,93% -5,75% -5,43% -2,08% 130,19% 22,68%
Bruttovinstmarginal 70,79% 64,77% 79,79% 95,50% 93,63% 93,31% 91,58% 94,58% 44,20% 93,33%
Rörelsekapital/omsättning 372,28% 528,50% 1 454,11% 42,23% 32,29% 35,72% 36,95% 37,49% 24,05% 17,23%
Soliditet 94,88% 96,25% 97,13% 72,94% 64,26% 66,76% 71,13% 69,82% 66,54% 34,80%
Kassalikviditet 1 602,44% 2 315,00% 3 424,02% 195,75% 149,02% 155,46% 174,76% 173,68% 124,75% 122,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...