Visa allt om Tidaholms Energi AB
Visa allt om Tidaholms Energi AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 83 603 81 334 81 959 86 059 83 095 89 211 77 373 68 284 55 884 54 817
Övrig omsättning 6 046 10 363 7 363 8 739 6 657 8 234 7 511 11 219 8 084 8 877
Rörelseresultat (EBIT) 16 668 16 907 2 882 6 208 10 115 15 628 8 488 -541 13 5 607
Resultat efter finansnetto 9 854 9 773 -1 744 26 3 867 9 123 1 294 -8 641 -6 673 1 849
Årets resultat 7 840 8 490 -2 400 199 2 908 7 859 1 278 -6 994 -4 603 1 367
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 334 259 307 859 197 798 201 955 200 072 205 459 208 491 209 169 195 435 135 266
Omsättningstillgångar 30 712 42 092 33 461 40 721 37 588 43 015 45 936 45 741 31 559 31 221
Tillgångar 364 971 349 951 231 259 242 676 237 660 248 474 254 427 254 909 226 993 166 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 494 35 656 33 878 36 277 36 076 33 168 25 309 10 432 17 425 22 029
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 23 552 22 514 3 639 2 963 3 066 2 133 894 952 2 593 4 687
Långfristiga skulder 221 116 228 768 151 878 155 566 160 275 168 194 175 711 189 602 155 684 112 606
Kortfristiga skulder 76 809 63 013 41 864 47 870 38 243 44 979 52 513 53 922 51 291 27 165
Skulder och eget kapital 364 971 349 951 231 259 242 676 237 660 248 474 254 427 254 909 226 993 166 487
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 520 1 159 332 997 996 852 864 763 756 742
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 9 545 9 169 9 869 8 335 8 527 8 931 8 988 8 845 8 140 6 414
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 724 4 985 4 866 5 072 4 205 4 389 4 497 4 396 3 675 3 094
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 89 649 91 697 89 322 94 798 89 752 97 445 84 884 79 503 63 968 63 694
Nyckeltal
Antal anställda 26 26 24 24 23 24 24 25 26 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 216 3 128 3 415 3 586 3 613 3 717 3 224 2 731 2 149 2 383
Personalkostnader per anställd (tkr) 573 594 613 603 594 596 606 563 472 444
Rörelseresultat, EBITDA 33 470 33 526 15 100 17 903 21 268 26 557 18 527 13 386 9 288 14 683
Nettoomsättningförändring 2,79% -0,76% -4,76% 3,57% -6,86% 15,30% 13,31% 22,19% 1,95% -%
Du Pont-modellen 4,58% 4,85% 1,28% 2,59% 4,35% 6,33% 3,39% -0,10% 0,40% 3,42%
Vinstmarginal 20,01% 20,88% 3,62% 7,31% 12,44% 17,64% 11,14% -0,38% 1,62% 10,37%
Bruttovinstmarginal 71,18% 100,00% 63,65% 100,00% 100,00% 61,71% 62,96% 56,76% 60,07% 57,20%
Rörelsekapital/omsättning -55,14% -25,72% -10,25% -8,31% -0,79% -2,20% -8,50% -11,98% -35,31% 7,40%
Soliditet 11,92% 10,19% 14,65% 14,95% 15,18% 13,35% 9,95% 4,09% 7,68% 13,23%
Kassalikviditet 35,16% 60,53% 67,30% 69,89% 83,76% 86,44% 78,66% 75,83% 55,47% 103,98%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 56 833 54 321 55 730 59 755 57 277 64 055 54 227 54 045 56 282 54 428
Övrig omsättning 3 223 7 457 6 082 7 473 5 630 6 462 5 861 9 693 9 535 8 962
Rörelseresultat (EBIT) 4 099 6 832 -2 366 1 334 5 021 8 455 3 058 -13 593 -16 5 413
Resultat efter finansnetto 1 928 4 270 -4 384 -2 209 1 386 4 621 -1 507 -20 036 -7 505 1 696
Årets resultat 1 730 4 270 -4 384 -1 384 561 4 621 -699 -10 776 -26 177
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 177 904 179 277 183 088 186 933 185 440 189 052 194 294 194 294 193 286 135 433
Omsättningstillgångar 75 112 49 419 31 773 40 165 35 963 43 339 45 441 46 187 32 784 30 960
Tillgångar 253 016 228 696 214 861 227 098 221 403 232 391 239 735 240 481 226 070 166 393
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 261 17 532 13 679 18 061 19 447 18 886 14 265 -823 9 952 9 978
Obeskattade reserver 0 0 0 0 825 0 0 0 9 261 16 741
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 136 574 144 226 151 878 155 566 160 275 168 194 173 716 189 603 155 683 112 606
Kortfristiga skulder 97 181 66 938 49 304 53 469 40 856 45 311 51 754 51 700 51 172 27 067
Skulder och eget kapital 253 016 228 696 214 861 227 098 221 403 232 391 239 735 240 481 226 070 166 393
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 520 1 159 332 997 996 852 864 763 756 742
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 9 545 9 169 9 869 8 335 8 527 8 931 8 988 8 845 8 140 6 414
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 724 4 985 4 866 5 072 4 205 4 389 4 497 4 396 3 675 3 094
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 056 61 778 61 812 67 228 62 907 70 517 60 088 63 738 65 817 63 390
Nyckeltal
Antal anställda 26 26 24 24 23 24 24 25 26 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 186 2 089 2 322 2 490 2 490 2 669 2 259 2 162 2 165 2 366
Personalkostnader per anställd (tkr) 573 594 613 603 594 596 606 563 472 443
Rörelseresultat, EBITDA 11 947 14 625 4 771 8 107 11 405 14 828 8 875 -2 109 9 078 14 388
Nettoomsättningförändring 4,62% -2,53% -6,74% 4,33% -10,58% 18,12% 0,34% -3,97% 3,41% -%
Du Pont-modellen 2,28% 3,71% 0,15% 1,78% 3,55% 4,82% 2,43% -4,85% 0,03% 3,33%
Vinstmarginal 10,14% 15,61% 0,59% 6,77% 13,72% 17,48% 10,73% -21,56% 0,13% 10,17%
Bruttovinstmarginal 78,29% 79,66% 72,28% 100,00% 100,00% 67,15% 70,48% 57,14% 60,35% 56,87%
Rörelsekapital/omsättning -38,83% -32,25% -31,46% -22,26% -8,54% -3,08% -11,64% -10,20% -32,67% 7,15%
Soliditet 7,61% 7,67% 6,37% 7,95% 9,06% 8,13% 5,95% -0,34% 7,35% 13,24%
Kassalikviditet 74,99% 70,04% 56,72% 64,54% 78,15% 86,52% 78,85% 79,95% 57,99% 103,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...