Visa allt om B.P.G.-Industrier Aktiebolag
Visa allt om B.P.G.-Industrier Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 184 184 184 184 184 184 184 184 183 190
Tillgångar 184 184 184 184 184 184 184 184 183 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 178 178 178 178 178 178 178 178 177 177
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 6 6 6 6 6 6 6 6 13
Skulder och eget kapital 184 184 184 184 184 184 184 184 183 190
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 0,53%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 2,04%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 22,45%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 361,22%
Soliditet 96,74% 96,74% 96,74% 96,74% 96,74% 96,74% 96,74% 96,74% 96,72% 93,16%
Kassalikviditet 3 066,67% 3 066,67% 3 066,67% 3 066,67% 3 066,67% 3 066,67% 3 066,67% 3 066,67% 3 050,00% 1 461,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...