Visa allt om Mark & Mylla Konsult i Bunkeflostrand Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 416 1 986 2 124 2 371 1 899 1 861 1 851 2 001 1 718 1 836
Övrig omsättning - - - - 628 105 732 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 134 971 518 321 37 317 544 -14 224 392
Resultat efter finansnetto 43 978 531 350 60 333 555 14 279 404
Årets resultat 5 764 415 259 45 246 409 10 202 291
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 527 68 70 43 72 111 152 194 95 57
Omsättningstillgångar 742 2 224 1 388 1 958 1 758 1 410 1 284 1 556 1 550 1 327
Tillgångar 2 269 2 293 1 458 2 001 1 830 1 522 1 436 1 750 1 645 1 383
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 278 1 433 669 955 696 651 804 395 385 483
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 991 860 789 1 047 1 134 871 631 1 355 1 260 900
Skulder och eget kapital 2 269 2 293 1 458 2 001 1 830 1 522 1 436 1 750 1 645 1 383
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 240 240 390 350 320
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 140
Löner till övriga anställda 100 0 200 225 230 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 10 0 63 71 72 75 94 197 185 162
Utdelning till aktieägare 160 160 700 0 0 0 400 0 0 300
Omsättning 1 416 1 986 2 124 2 371 2 527 1 966 2 583 2 001 1 718 1 836
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 416 1 986 2 124 2 371 1 899 1 861 1 851 2 001 1 718 1 836
Personalkostnader per anställd (tkr) 129 19 333 300 303 316 335 589 543 503
Rörelseresultat, EBITDA 158 978 525 351 79 363 593 39 249 413
Nettoomsättningförändring -28,70% -6,50% -10,42% 24,86% 2,04% 0,54% -7,50% 16,47% -6,43% -%
Du Pont-modellen 8,20% 42,65% 36,42% 17,49% 3,28% 21,81% 38,72% 0,80% 16,96% 29,21%
Vinstmarginal 13,14% 49,24% 25,00% 14,76% 3,16% 17,84% 30,04% 0,70% 16,24% 22,00%
Bruttovinstmarginal 52,33% 71,15% 67,70% 58,84% 20,64% 60,77% 37,28% 100,00% 75,49% 76,42%
Rörelsekapital/omsättning -17,58% 68,68% 28,20% 38,42% 32,86% 28,96% 35,28% 10,04% 16,88% 23,26%
Soliditet 56,32% 62,49% 45,88% 47,73% 38,03% 42,77% 55,99% 22,57% 23,40% 34,92%
Kassalikviditet 74,87% 258,60% 175,92% 187,01% 155,03% 161,88% 203,49% 114,83% 123,02% 147,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...