Visa allt om Aktiebolaget Cedema Tandvård

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Övrig omsättning - - - - - - - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 20 21 21 8 9 21 20 23 7 8
Resultat efter finansnetto 14 15 15 -1 2 15 15 18 2 2
Årets resultat 11 12 13 -1 0 13 9 18 1 1
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 315 315 314 315 315 315 315 315 315 315
Omsättningstillgångar 125 121 99 85 87 25 15 13 13 13
Tillgångar 439 436 413 400 402 339 329 328 328 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 243 232 220 208 208 208 195 186 168 166
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 186 186 186 186 186 126 126 126 126 126
Kortfristiga skulder 9 17 7 7 8 5 8 17 34 35
Skulder och eget kapital 439 436 413 400 402 339 329 328 328 328
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 24 24 24 24 24 24 27 24 24
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 20 21 21 8 9 21 20 23 7 8
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 4,78% 5,05% 5,33% 2,25% 2,24% 6,19% 6,08% 7,01% 2,13% 2,44%
Vinstmarginal 87,50% 91,67% 91,67% 37,50% 37,50% 87,50% 83,33% 95,83% 29,17% 33,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 483,33% 433,33% 383,33% 325,00% 329,17% 83,33% 29,17% -16,67% -87,50% -91,67%
Soliditet 55,35% 53,21% 53,27% 52,00% 51,74% 61,36% 59,27% 56,71% 51,22% 50,61%
Kassalikviditet 1 377,78% 705,88% 1 400,00% 1 200,00% 1 075,00% 480,00% 175,00% 70,59% 35,29% 34,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...