Visa allt om Aktiebolaget Cedema Tandvård
Visa allt om Aktiebolaget Cedema Tandvård

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Övrig omsättning - - - - - - - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 22 20 21 21 8 9 21 20 23 7
Resultat efter finansnetto 17 14 15 15 -1 2 15 15 18 2
Årets resultat 15 11 12 13 -1 0 13 9 18 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 315 315 315 314 315 315 315 315 315 315
Omsättningstillgångar 145 125 121 99 85 87 25 15 13 13
Tillgångar 459 439 436 413 400 402 339 329 328 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 259 243 232 220 208 208 208 195 186 168
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 186 186 186 186 186 186 126 126 126 126
Kortfristiga skulder 15 9 17 7 7 8 5 8 17 34
Skulder och eget kapital 459 439 436 413 400 402 339 329 328 328
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 24 24 24 24 24 24 24 27 24
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 22 20 21 21 8 9 21 20 23 7
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 4,79% 4,78% 5,05% 5,33% 2,25% 2,24% 6,19% 6,08% 7,01% 2,13%
Vinstmarginal 91,67% 87,50% 91,67% 91,67% 37,50% 37,50% 87,50% 83,33% 95,83% 29,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 541,67% 483,33% 433,33% 383,33% 325,00% 329,17% 83,33% 29,17% -16,67% -87,50%
Soliditet 56,43% 55,35% 53,21% 53,27% 52,00% 51,74% 61,36% 59,27% 56,71% 51,22%
Kassalikviditet 960,00% 1 377,78% 705,88% 1 400,00% 1 200,00% 1 075,00% 480,00% 175,00% 70,59% 35,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...