Visa allt om Förenade Rör i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Förenade Rör i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 951 1 908 1 770 1 990 1 712 1 685 1 744 1 992 1 750 1 568
Övrig omsättning - - - - - - - 26 - -
Rörelseresultat (EBIT) 247 279 161 344 152 129 201 291 139 -41
Resultat efter finansnetto 247 280 198 354 160 136 209 300 143 -26
Årets resultat 186 287 151 193 151 126 192 200 101 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 668 668 668 632 624 625 619 712 8 10
Omsättningstillgångar 771 774 704 773 627 662 734 706 1 264 1 395
Tillgångar 1 438 1 441 1 371 1 404 1 251 1 287 1 353 1 418 1 272 1 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 136 1 100 962 961 918 917 941 899 800 799
Obeskattade reserver 90 90 186 186 96 144 182 237 216 216
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 212 251 223 257 236 225 230 282 257 390
Skulder och eget kapital 1 438 1 441 1 371 1 404 1 251 1 287 1 353 1 418 1 272 1 405
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 305 299 323 293 272
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 688 669 653 651 634 326 314 316 305 298
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 288 276 279 277 275 274 270 290 255 218
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 150 150 150 100 100
Omsättning 1 951 1 908 1 770 1 990 1 712 1 685 1 744 2 018 1 750 1 568
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 976 954 885 995 856 843 872 996 875 784
Personalkostnader per anställd (tkr) 503 475 472 472 469 456 449 471 435 411
Rörelseresultat, EBITDA 247 279 161 344 152 129 201 293 141 -35
Nettoomsättningförändring 2,25% 7,80% -11,06% 16,24% 1,60% -3,38% -12,45% 13,83% 11,61% -%
Du Pont-modellen 17,18% 19,43% 14,37% 25,21% 12,79% 10,49% 15,59% 21,09% 11,16% 0,14%
Vinstmarginal 12,66% 14,68% 11,13% 17,79% 9,35% 8,01% 12,10% 15,01% 8,11% 0,13%
Bruttovinstmarginal 76,11% 76,94% 74,58% 75,43% 76,46% 74,78% 75,17% 68,78% 67,77% 62,56%
Rörelsekapital/omsättning 28,65% 27,41% 27,18% 25,93% 22,84% 25,93% 28,90% 21,29% 57,54% 64,09%
Soliditet 83,88% 81,21% 80,75% 78,21% 79,04% 79,50% 79,46% 75,43% 75,12% 67,94%
Kassalikviditet 363,68% 308,37% 315,70% 300,78% 265,68% 294,22% 319,13% 250,35% 491,83% 357,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...