Visa allt om AB Färnäs Kross
Visa allt om AB Färnäs Kross

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 10 987 13 024 11 510 7 119 11 575 6 558 8 140
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -5 -14 47 -5 -37 -7 -6 -6 -6
Resultat efter finansnetto 0 -5 -13 49 12 -35 -4 -2 -3 -5
Årets resultat 0 -5 -13 49 12 -35 -4 -2 -3 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 163 164 169 1 648 2 057 3 281 947 2 385 1 792 1 885
Tillgångar 163 164 169 1 648 2 057 3 281 947 2 385 1 792 1 885
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 159 159 163 177 128 116 151 155 158 161
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 5 1 472 1 930 3 165 796 2 230 1 635 1 724
Skulder och eget kapital 163 164 169 1 648 2 057 3 281 947 2 385 1 792 1 885
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 10 987 13 024 11 510 7 119 11 575 6 558 8 140
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -5 -14 47 -5 -37 -7 -6 -6 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -15,64% 13,15% 61,68% -38,50% 76,50% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 3,03% 0,53% -1,07% -0,42% -0,08% -0,17% -0,27%
Vinstmarginal -% -% -% 0,46% 0,08% -0,30% -0,06% -0,02% -0,05% -0,06%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 1,60% 0,98% 1,01% 2,12% 1,34% 2,39% 1,98%
Soliditet 97,55% 96,95% 96,45% 10,74% 6,22% 3,54% 15,95% 6,50% 8,82% 8,54%
Kassalikviditet 3 260,00% 3 280,00% 3 380,00% 111,96% 106,58% 103,67% 118,97% 106,95% 109,60% 109,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...