Visa allt om Rapid - Tryck Aktiebolag
Visa allt om Rapid - Tryck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 048 6 775 5 410 4 910 5 549 5 224 4 577 4 785 5 165 4 660
Övrig omsättning 1 2 - 1 1 2 5 27 - -
Rörelseresultat (EBIT) 290 286 159 -127 267 307 -218 112 240 318
Resultat efter finansnetto 275 265 133 -136 255 286 -243 103 214 296
Årets resultat 213 155 78 1 200 193 -2 77 343 133
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 580 668 762 392 518 627 728 545 599 665
Omsättningstillgångar 1 806 1 895 1 497 1 410 1 579 1 471 1 322 1 490 1 763 1 533
Tillgångar 2 386 2 562 2 260 1 802 2 098 2 098 2 050 2 035 2 363 2 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 307 1 294 1 139 1 061 1 210 1 010 817 818 741 559
Obeskattade reserver 190 190 125 92 231 0 229 472 501 568
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 249 0 0 0 0
Långfristiga skulder 80 160 240 0 35 95 155 55 138 221
Kortfristiga skulder 809 918 755 648 621 744 849 690 981 851
Skulder och eget kapital 2 386 2 562 2 260 1 802 2 098 2 098 2 050 2 035 2 363 2 198
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 360 380 399 453 398
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 729 1 650 1 413 1 533 1 530 1 087 1 110 1 257 1 108 891
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 653 625 553 581 567 482 476 561 570 480
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 150 0 0 0 0 0
Omsättning 7 049 6 777 5 410 4 911 5 550 5 226 4 582 4 812 5 165 4 660
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 410 1 355 1 082 982 1 110 1 045 915 957 861 932
Personalkostnader per anställd (tkr) 476 455 393 423 420 397 410 397 361 356
Rörelseresultat, EBITDA 378 431 314 0 400 484 -38 278 389 458
Nettoomsättningförändring 4,03% 25,23% 10,18% -11,52% 6,22% 14,14% -4,35% -7,36% 10,84% -%
Du Pont-modellen 12,24% 11,20% 7,21% -6,88% 12,92% 14,63% -10,49% 6,14% 10,88% 14,83%
Vinstmarginal 4,14% 4,24% 3,01% -2,53% 4,88% 5,88% -4,70% 2,61% 4,98% 7,00%
Bruttovinstmarginal 54,81% 57,34% 61,81% 62,12% 62,73% 62,54% 60,96% 63,45% 66,21% 67,68%
Rörelsekapital/omsättning 14,15% 14,42% 13,72% 15,52% 17,26% 13,92% 10,33% 16,72% 15,14% 14,64%
Soliditet 60,99% 56,29% 54,71% 62,64% 65,79% 48,14% 48,09% 56,90% 46,62% 44,04%
Kassalikviditet 213,35% 197,71% 186,49% 208,33% 245,25% 190,46% 150,41% 209,57% 176,04% 177,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...