Visa allt om Hans Persson Förvaltning AB
Visa allt om Hans Persson Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 7 472 20 567
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -450 -155 -358 -448 -794 -381 -365 -826 -3 358 -3 290
Resultat efter finansnetto -463 2 043 3 914 8 799 -2 514 5 765 2 405 11 282 341 154 -74
Årets resultat -460 3 645 2 279 5 803 -2 514 17 943 1 088 4 693 336 692 -298
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 783 25 561 30 511 52 421 95 756 100 042 91 549 22 347 9 239 73 888
Omsättningstillgångar 921 51 790 45 688 61 792 79 400 97 539 103 975 174 274 440 390 104 356
Tillgångar 17 704 77 351 76 199 114 213 175 156 197 581 195 524 196 621 449 629 178 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 543 74 403 70 757 73 479 173 673 194 088 176 145 175 056 429 143 137 451
Obeskattade reserver 0 0 2 655 1 670 0 0 18 042 17 305 14 189 12 184
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 444
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 558 1 116 1 696 2 806 2 884
Kortfristiga skulder 6 161 2 948 2 787 39 064 1 483 2 935 221 2 564 3 491 23 281
Skulder och eget kapital 17 704 77 351 76 199 114 213 175 156 197 581 195 524 196 621 449 629 178 244
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 50 1 212 1 943
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 283 -
Löner till övriga anställda 11 6 13 11 24 0 0 0 3 209 5 558
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 2 4 3 7 0 0 12 1 715 5 535
Utdelning till aktieägare 0 62 400 0 5 000 67 178 17 900 0 0 258 780 10 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 7 472 20 567
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 979
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 591
Rörelseresultat, EBITDA -450 -155 -358 -448 -794 -381 -365 -826 -2 931 -1 651
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -63,67% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 76,71% 0,31%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 4 616,18% 2,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 98,27% 97,59%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 5 847,15% 394,20%
Soliditet 65,20% 96,19% 95,58% 65,41% 99,15% 98,23% 96,89% 95,37% 97,72% 82,04%
Kassalikviditet 14,95% 1 756,78% 1 639,33% 158,18% 5 354,01% 3 323,30% 47 047,51% 6 796,96% 12 615,01% 448,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...