Visa allt om David Nordqvists Fiskexport Aktiebolag
Visa allt om David Nordqvists Fiskexport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 101 278 128 857 90 560 169 938 195 822 190 649 268 344 118 484 121 422 141 177
Övrig omsättning 508 126 167 276 302 500 47 859 997 923
Rörelseresultat (EBIT) -7 056 -11 112 -8 312 -6 493 823 -6 772 -2 783 -3 541 -1 023 744
Resultat efter finansnetto -7 504 -11 596 -8 338 -6 814 630 -7 155 8 759 -4 117 -1 689 491
Årets resultat -7 504 -11 266 -8 338 -6 484 630 -3 337 8 764 5 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 848 10 149 11 159 12 481 14 886 11 663 16 834 25 244 24 538 23 833
Omsättningstillgångar 32 783 37 044 35 916 38 017 47 799 50 993 55 530 25 417 35 241 34 728
Tillgångar 40 631 47 194 47 075 50 498 62 686 62 655 72 365 50 661 59 778 58 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 878 7 394 18 660 26 998 33 482 32 851 36 188 12 735 12 729 12 729
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 4 325 3 424 4 017 4 675
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 145 158 161 150
Långfristiga skulder 11 486 14 554 12 061 3 311 3 361 5 563 10 097 22 044 26 594 27 434
Kortfristiga skulder 26 267 25 245 16 354 20 189 25 843 24 240 21 609 12 301 16 276 13 572
Skulder och eget kapital 40 631 47 194 47 075 50 498 62 686 62 655 72 365 50 661 59 778 58 561
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 912 1 824 723 1 432 1 395 1 355 1 140 377 327 460
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 13 439 15 957 10 867 16 681 16 699 17 660 17 841 8 304 8 424 8 184
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 6 139 6 854 4 401 5 329 6 902 7 341 7 179 3 373 3 525 3 446
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 101 786 128 983 90 727 170 214 196 124 191 149 268 391 119 343 122 419 142 100
Nyckeltal
Antal anställda 50 52 48 57 58 67 73 35 37 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 026 2 478 1 887 2 981 3 376 2 846 3 676 3 385 3 282 3 529
Personalkostnader per anställd (tkr) 418 485 341 433 439 399 360 349 339 309
Rörelseresultat, EBITDA -4 980 -8 983 -6 818 -4 112 2 891 -4 443 -891 -2 754 -113 1 833
Nettoomsättningförändring -21,40% 42,29% -% -13,22% 2,71% -28,95% 126,48% -2,42% -13,99% -%
Du Pont-modellen -17,16% -23,43% -17,57% -12,83% 1,40% -10,70% 12,89% -6,65% -1,36% 1,67%
Vinstmarginal -6,89% -8,58% -9,14% -3,81% 0,45% -3,52% 3,48% -2,84% -0,67% 0,69%
Bruttovinstmarginal 28,58% 26,33% 27,20% 25,32% 19,95% 19,15% 15,64% 15,72% 15,41% 15,76%
Rörelsekapital/omsättning 6,43% 9,16% 21,60% 10,49% 11,21% 14,03% 12,64% 11,07% 15,62% 14,99%
Soliditet 7,08% 15,67% 39,64% 53,46% 53,41% 52,43% 54,41% 30,00% 26,13% 27,48%
Kassalikviditet 80,27% 105,15% 148,55% 109,05% 99,49% 139,84% 177,94% 146,11% 157,32% 195,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...