Visa allt om Gemenskapens Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 749 15 516 17 242 16 693 14 231 13 993 11 610 - 11 312 9 126
Övrig omsättning 976 23 517 93 154 66 13 12 - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 2 322 26 257 -2 818 -52 -21 986 4 111 4 219 - 3 405 2 251
Resultat efter finansnetto 1 986 53 822 -9 074 -6 955 -35 975 7 -18 194 - -2 262 172
Årets resultat 10 992 122 022 -574 45 -35 975 7 -18 194 - -2 262 172
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Anläggningstillgångar 80 193 81 647 201 872 199 890 191 074 176 362 167 098 - 152 761 153 983
Omsättningstillgångar 59 107 81 942 10 336 24 037 24 831 24 045 31 240 - 38 857 29 464
Tillgångar 139 300 163 589 212 208 223 927 215 905 200 407 198 338 - 191 618 183 446
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 155 78 773 5 951 6 525 9 256 10 231 10 907 - 23 557 25 820
Obeskattade reserver 478 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Långfristiga skulder 80 280 82 200 201 211 207 580 188 780 171 380 161 792 - 145 105 130 112
Kortfristiga skulder 1 387 2 615 5 046 9 823 17 870 18 796 25 639 - 22 956 27 515
Skulder och eget kapital 139 300 163 589 212 208 223 927 215 905 200 407 198 338 - 191 618 183 446
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 731 710 743 601 576 - 1 237 1 084
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 947 854 512 503 334 451 441 - 523 566
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 573 655 785 526 776 710 740 - 1 103 773
Utdelning till aktieägare 22 000 20 000 0 0 0 0 0 - 0 0
Omsättning 7 725 39 033 17 335 16 847 14 297 14 006 11 622 - 11 312 9 127
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 - 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 749 7 758 8 621 8 347 7 116 6 997 5 805 - 5 656 4 563
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 375 769 1 022 882 940 975 565 - 1 227 1 108
Rörelseresultat, EBITDA 4 022 29 979 1 560 4 544 -18 692 6 731 6 219 - 5 106 3 754
Nettoomsättningförändring -56,50% -10,01% 3,29% 17,30% 1,70% 20,53% -% -% 23,95% -%
Du Pont-modellen 1,68% 35,66% -1,29% 0,00% -13,94% 2,14% -5,99% -% 1,90% 1,37%
Vinstmarginal 34,63% 376,01% -15,90% -0,07% -211,44% 30,62% -102,32% -% 32,25% 27,45%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 855,24% 511,26% 30,68% 85,15% 48,91% 37,51% 48,24% -% 140,57% 21,36%
Soliditet 41,30% 48,15% 2,80% 2,91% 4,29% 5,11% 5,50% -% 12,29% 14,07%
Kassalikviditet 4 261,50% 3 133,54% 204,84% 244,70% 138,95% 127,93% 121,85% -% 169,27% 107,08%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...