Visa allt om Aktiebolaget Källvikens Varv
Visa allt om Aktiebolaget Källvikens Varv

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 600 0 0 0 0 0 0 340 0 0
Övrig omsättning - 600 603 600 400 370 370 - 340 300
Rörelseresultat (EBIT) 216 267 275 298 227 168 198 164 176 135
Resultat efter finansnetto 59 51 24 0 -40 -30 8 -34 -8 -22
Årets resultat 59 51 24 0 -40 -30 8 -34 -8 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 420 5 453 5 700 5 986 6 255 6 353 6 205 5 347 3 444 3 560
Omsättningstillgångar 235 161 222 132 155 95 233 513 37 86
Tillgångar 5 655 5 614 5 922 6 118 6 411 6 449 6 438 5 860 3 481 3 647
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 243 184 133 109 109 149 179 171 205 213
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 664 5 137 5 337 5 786 6 212 6 205 5 620 5 635 3 215 3 327
Kortfristiga skulder 748 292 452 223 90 95 638 53 61 106
Skulder och eget kapital 5 655 5 614 5 922 6 118 6 411 6 449 6 438 5 860 3 481 3 647
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 600 600 603 600 400 370 370 340 340 300
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 532 555 561 567 367 308 338 304 313 271
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 3,82% -% -% -% -% -% -% 2,80% -% -%
Vinstmarginal 36,00% -% -% -% -% -% -% 48,24% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -85,50% -% -% -% -% -% -% 135,29% -% -%
Soliditet 4,30% 3,28% 2,25% 1,78% 1,70% 2,31% 2,78% 2,92% 5,89% 5,84%
Kassalikviditet 31,42% 55,14% 49,12% 59,19% 172,22% 100,00% 36,52% 967,92% 60,66% 81,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...