Visa allt om Anders Berling AB
Visa allt om Anders Berling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 337 821 1 231 1 231 1 215 1 200 1 200 1 121 1 399 1 091
Övrig omsättning 276 1 208 1 836 988 588 255 1 094 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 145 524 638 385 606 352 1 646 239 -2 805 -499
Resultat efter finansnetto 11 899 3 323 4 882 424 641 517 2 104 5 849 -3 081 -782
Årets resultat 11 137 2 715 4 682 312 471 484 2 104 5 847 -2 310 -677
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 173 46 270 15 064 7 827 1 992 2 419 2 845 3 271 3 801 9 680
Omsättningstillgångar 3 839 2 365 1 310 8 597 8 985 9 010 8 869 7 519 1 928 1 482
Tillgångar 41 012 48 635 16 374 16 424 10 977 11 428 11 714 10 790 5 730 11 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 607 9 469 7 754 4 071 4 760 5 289 5 805 4 701 -1 146 1 163
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 563 38 287 8 044 11 797 5 214 5 637 5 740 5 255 6 314 9 393
Kortfristiga skulder 842 879 576 555 1 004 503 170 835 564 605
Skulder och eget kapital 41 012 48 635 16 374 16 424 10 977 11 428 11 714 10 790 5 730 11 162
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 772 627 671 653 437 307 22 103 122 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 478 153 167 173 115 74 13 45 40 108
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0
Omsättning 4 613 2 029 3 067 2 219 1 803 1 455 2 294 1 121 1 399 1 091
Nyckeltal
Antal anställda 5 3 3 3 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 867 274 410 410 608 600 1 200 1 121 1 399 1 091
Personalkostnader per anställd (tkr) 451 261 280 275 276 191 35 149 162 230
Rörelseresultat, EBITDA 1 543 815 1 064 808 1 032 778 2 072 669 -2 313 58
Nettoomsättningförändring 428,26% -% 0,00% 1,32% 1,25% 0,00% 7,05% -19,87% 28,23% -%
Du Pont-modellen 30,06% 7,05% 30,67% 3,52% 7,33% 5,58% 19,40% 56,49% -48,74% -4,43%
Vinstmarginal 284,25% 417,42% 407,96% 46,95% 66,26% 53,17% 189,33% 543,71% -199,64% -45,28%
Bruttovinstmarginal 92,97% 78,68% 71,24% 83,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 69,10% 181,00% 59,63% 653,29% 656,87% 708,92% 724,92% 596,25% 97,50% 80,38%
Soliditet 50,25% 19,47% 47,36% 24,79% 43,36% 46,28% 49,56% 43,57% -20,03% 10,42%
Kassalikviditet 445,25% 258,82% 211,81% 1 532,79% 885,96% 1 773,36% 5 164,12% 889,70% 325,89% 230,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...