Visa allt om Cosmos Music AB
Visa allt om Cosmos Music AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 093 14 085 19 280 21 068 13 646 36 994 63 066 96 780 113 646 132 319
Övrig omsättning 1 844 2 930 3 891 3 935 3 100 13 081 16 691 1 691 943 725
Rörelseresultat (EBIT) -262 289 -1 236 -308 -8 294 -12 159 -28 804 -13 507 -9 732 -505
Resultat efter finansnetto 132 387 -977 65 -9 757 -15 953 29 983 -16 418 -11 119 -3 821
Årets resultat 249 506 -946 63 -9 759 -14 069 29 920 -12 082 -7 999 -2 599
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 288 282 342 503 498 606 9 601 9 907 10 301 10 944
Omsättningstillgångar 10 733 11 418 12 289 25 078 27 235 44 509 46 718 96 220 101 564 117 505
Tillgångar 13 020 11 700 12 632 25 581 27 733 45 115 56 319 106 127 111 865 128 449
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 472 5 223 4 717 5 030 4 968 21 798 30 581 661 1 508 1 188
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 548 6 477 7 915 20 550 22 765 23 317 25 738 105 466 110 357 127 261
Skulder och eget kapital 13 020 11 700 12 632 25 581 27 733 45 115 56 319 106 127 111 865 128 449
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 428 605 564 570 589 1 185 1 262 1 229 1 262 1 113
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 654 3 459 4 325 4 020 5 612 7 822 8 263 9 385 10 643 10 428
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 344 1 867 2 201 2 239 2 242 2 963 4 368 4 908 5 987 5 992
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 7 171 0 0 0 0
Omsättning 17 937 17 015 23 171 25 003 16 746 50 075 79 757 98 471 114 589 133 044
Nyckeltal
Antal anställda 9 12 14 13 13 18 20 21 27 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 788 1 174 1 377 1 621 1 050 2 055 3 153 4 609 4 209 5 089
Personalkostnader per anställd (tkr) 661 514 625 645 917 956 700 723 657 670
Rörelseresultat, EBITDA -163 349 -1 133 -219 -8 152 -11 960 -28 335 -13 014 -9 094 358
Nettoomsättningförändring 14,26% -26,95% -8,49% 54,39% -63,11% -41,34% -34,84% -14,84% -14,11% -%
Du Pont-modellen 1,38% 4,57% -6,15% 1,41% -33,42% -26,30% 121,79% -12,43% -7,16% -0,95%
Vinstmarginal 1,12% 3,80% -4,03% 1,71% -67,92% -32,08% 108,76% -13,63% -7,05% -0,92%
Bruttovinstmarginal 52,26% 49,78% 38,68% 38,20% 47,78% 20,69% 0,83% 28,25% 33,46% 36,54%
Rörelsekapital/omsättning 19,79% 35,08% 22,69% 21,49% 32,76% 57,28% 33,27% -9,55% -7,74% -7,37%
Soliditet 42,03% 44,64% 37,34% 19,66% 17,91% 48,32% 54,30% 0,62% 1,35% 0,92%
Kassalikviditet 138,99% 169,49% 141,79% 112,34% 111,02% 173,93% 156,00% 78,50% 79,09% 82,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...