Visa allt om IBL Bildbyrå AB
Visa allt om IBL Bildbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 663 11 932 13 709 14 979 13 456 14 764 16 385 17 758 18 788 18 388
Övrig omsättning 19 96 11 31 127 75 116 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 362 192 -143 17 294 246 24 496 325 415
Resultat efter finansnetto 361 185 -152 22 299 229 -4 510 301 398
Årets resultat 198 155 2 79 116 74 4 215 154 163
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 526 129 1 786 2 025 2 337 2 568 2 412 2 614 2 603 2 414
Omsättningstillgångar 6 465 3 890 3 488 3 718 3 430 3 136 3 700 4 304 4 464 3 782
Tillgångar 6 991 4 019 5 274 5 743 5 767 5 704 6 112 6 918 7 068 6 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 588 790 935 1 034 1 155 1 039 964 1 060 995 1 041
Obeskattade reserver 503 420 451 623 724 614 520 556 368 309
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 483 509 541 572 599 635 0 371
Kortfristiga skulder 5 900 2 809 3 405 3 578 3 348 3 480 4 028 4 667 5 704 4 475
Skulder och eget kapital 6 991 4 019 5 274 5 743 5 767 5 704 6 112 6 918 7 068 6 197
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 720 720 720 720 720 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 170 2 014 2 622 2 672 1 411 1 651 2 287 2 265 2 575 2 296
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 992 880 1 306 1 056 863 983 1 258 1 259 1 266 1 133
Utdelning till aktieägare 160 400 0 100 200 0 0 100 150 200
Omsättning 14 682 12 028 13 720 15 010 13 583 14 839 16 501 17 758 18 788 18 388
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 8 8 8 8 12 12 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 095 1 989 1 714 1 872 1 682 1 846 1 365 1 480 1 445 1 672
Personalkostnader per anställd (tkr) 475 510 491 492 398 431 362 358 355 381
Rörelseresultat, EBITDA 565 321 113 329 620 635 474 928 835 1 057
Nettoomsättningförändring 22,89% -12,96% -8,48% 11,32% -8,86% -9,89% -7,73% -5,48% 2,18% -%
Du Pont-modellen 5,18% 4,85% -2,54% 0,64% 5,57% 4,38% 0,44% 7,91% 5,14% 7,08%
Vinstmarginal 2,47% 1,63% -0,98% 0,25% 2,39% 1,69% 0,16% 3,08% 1,93% 2,39%
Bruttovinstmarginal 43,17% 44,86% 42,89% 42,81% 42,89% 43,83% 44,77% 45,80% 44,17% 43,08%
Rörelsekapital/omsättning 3,85% 9,06% 0,61% 0,93% 0,61% -2,33% -2,00% -2,04% -6,60% -3,77%
Soliditet 14,02% 27,81% 24,40% 26,00% 29,28% 26,15% 22,04% 21,11% 17,83% 20,39%
Kassalikviditet 109,58% 138,48% 102,44% 103,91% 102,45% 90,11% 91,86% 92,22% 76,89% 82,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...