Visa allt om Bunzerum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 074 1 152 5 235 5 118 5 387 5 061 4 903 5 025 7 632 7 272
Övrig omsättning 62 100 613 279 335 270 207 94 114 24
Rörelseresultat (EBIT) 74 50 -9 157 142 175 -76 95 183 -5
Resultat efter finansnetto 59 20 129 52 59 112 163 27 68 -35
Årets resultat 41 20 127 22 40 80 115 17 48 29
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 902 854 467 498 487 512 541 900 974 991
Omsättningstillgångar 272 259 738 2 773 2 687 2 300 2 081 2 431 2 073 2 084
Tillgångar 1 174 1 114 1 205 3 271 3 173 2 812 2 622 3 331 3 047 3 075
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 330 289 358 713 684 630 550 653 602 555
Obeskattade reserver 29 19 19 17 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 11 10 8 3 3 80 75 75
Långfristiga skulder 548 610 660 1 892 1 752 1 780 1 838 1 846 1 683 2 117
Kortfristiga skulder 267 196 157 639 729 400 232 751 686 329
Skulder och eget kapital 1 174 1 114 1 205 3 271 3 173 2 812 2 622 3 331 3 047 3 075
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 360 120 120 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 120 120 485 764 764 236 448 476 388 364
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 12 20 149 229 233 240 278 261 222 193
Utdelning till aktieägare 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 136 1 252 5 848 5 397 5 722 5 331 5 110 5 119 7 746 7 296
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 537 576 2 618 1 706 1 796 1 687 1 634 1 675 2 544 2 424
Personalkostnader per anställd (tkr) 84 92 352 355 340 284 286 287 244 225
Rörelseresultat, EBITDA 132 85 23 187 177 214 -13 208 301 92
Nettoomsättningförändring -6,77% -77,99% 2,29% -4,99% 6,44% 3,22% -2,43% -34,16% 4,95% -%
Du Pont-modellen 7,07% 5,03% 15,35% 4,98% 4,60% 6,69% 9,61% 4,98% 6,04% 1,43%
Vinstmarginal 7,73% 4,86% 3,53% 3,18% 2,71% 3,71% 5,14% 3,30% 2,41% 0,61%
Bruttovinstmarginal 72,81% 92,27% 21,05% 38,61% 35,99% 36,97% 34,04% 41,73% 31,01% 23,49%
Rörelsekapital/omsättning 0,47% 5,47% 11,10% 41,70% 36,35% 37,54% 37,71% 33,43% 18,17% 24,13%
Soliditet 30,04% 27,27% 30,94% 22,18% 21,56% 22,40% 20,98% 19,60% 19,76% 18,05%
Kassalikviditet 101,87% 132,14% 384,71% 18,00% 40,60% 43,75% 104,31% 23,17% 6,41% 37,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...