Visa allt om Hörby ortens Åkeriaktiebolag
Visa allt om Hörby ortens Åkeriaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 657 2 069 1 440 1 258 1 088 838 983 1 529 2 756 3 540
Övrig omsättning 686 119 641 717 554 532 473 579 568 345
Rörelseresultat (EBIT) 316 105 272 300 23 -34 -173 57 -52 37
Resultat efter finansnetto 292 68 252 279 1 -42 -187 4 -103 1
Årets resultat 23 6 7 6 0 1 0 1 0 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 978 3 815 2 907 2 021 1 660 1 804 1 641 1 816 1 595 2 628
Omsättningstillgångar 301 77 210 287 443 289 396 361 1 028 79
Tillgångar 4 279 3 892 3 117 2 308 2 103 2 093 2 037 2 177 2 623 2 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 160 154 327 320 320 319 319 318 318
Obeskattade reserver 550 558 546 488 488 534 577 664 622 1 075
Avsättningar (tkr) 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 150 0 0 0 0 0 0 0 76
Kortfristiga skulder 3 539 3 022 2 417 1 493 1 294 1 239 1 141 1 194 1 683 1 238
Skulder och eget kapital 4 279 3 892 3 117 2 308 2 103 2 093 2 037 2 177 2 623 2 707
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 445 483 584 433 390 369 393 473 1 029 1 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 138 103 186 130 130 124 136 156 400 517
Utdelning till aktieägare 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 343 2 188 2 081 1 975 1 642 1 370 1 456 2 108 3 324 3 885
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 657 2 069 1 440 1 258 1 088 838 983 765 919 708
Personalkostnader per anställd (tkr) 583 593 774 568 525 495 532 318 482 413
Rörelseresultat, EBITDA 568 342 484 521 243 148 33 281 291 433
Nettoomsättningförändring -19,91% 43,68% 14,47% 15,62% 29,83% -14,75% -35,71% -44,52% -22,15% -%
Du Pont-modellen 7,57% 2,95% 9,08% 13,43% 1,62% -1,24% -8,15% 3,45% -1,49% 1,77%
Vinstmarginal 19,55% 5,56% 19,65% 24,64% 3,12% -3,10% -16,89% 4,91% -1,42% 1,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -195,41% -142,34% -153,26% -95,87% -78,22% -113,37% -75,79% -54,48% -23,77% -32,74%
Soliditet 14,30% 15,29% 18,60% 29,75% 32,32% 34,09% 36,54% 36,61% 29,20% 40,34%
Kassalikviditet 8,51% 2,55% 8,69% 19,22% 34,23% 23,33% 34,71% 30,23% 61,08% 6,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...