Visa allt om BDO Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 55 577 188 766 189 794 176 299 160 155 166 869 129 612 113 005
Övrig omsättning 169 624 2 536 2 905 2 144 1 856 1 914 2 341 1 798 1 358
Rörelseresultat (EBIT) 168 -760 -27 565 8 207 16 834 17 365 9 269 24 795 16 250 11 681
Resultat efter finansnetto 195 -796 -27 741 7 061 15 797 16 598 9 373 25 406 16 341 11 585
Årets resultat 619 432 -4 867 302 9 762 12 631 12 624 13 768 8 482 6 283
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 230 846 1 299 12 639 13 617 14 580 16 117 6 989 6 325 5 738
Omsättningstillgångar 1 780 6 300 9 038 74 772 76 192 57 428 59 872 74 267 55 730 43 548
Tillgångar 2 010 7 146 10 337 87 411 89 809 72 008 75 989 81 256 62 055 49 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 513 893 461 11 328 24 227 17 190 19 160 16 279 9 800 7 025
Obeskattade reserver 230 0 0 20 794 17 679 15 578 16 572 25 393 19 802 15 664
Avsättningar (tkr) 0 846 1 299 4 922 4 929 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 2 817 4 525 5 675 2 600 2 512 2 678 2 621
Kortfristiga skulder 267 5 406 8 576 47 551 38 449 33 565 37 657 37 072 29 775 23 976
Skulder och eget kapital 2 010 7 146 10 337 87 411 89 809 72 008 75 989 81 256 62 055 49 286
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 2 476 2 125 2 815 3 950 3 181 4 791 2 885
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 20 894 71 683 68 752 62 395 55 946 50 221 38 771 36 193
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 151 10 772 34 859 31 932 31 576 28 810 28 582 22 033 19 572
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 6 000 13 200 10 200 14 600 9 600 7 200 5 500
Omsättning 169 624 58 113 191 671 191 938 178 155 162 069 169 210 131 410 114 363
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 41 153 154 145 137 111 105 93
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 356 1 234 1 232 1 216 1 169 1 503 1 234 1 215
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 924 757 742 718 715 795 683 684
Rörelseresultat, EBITDA 168 -760 -25 646 11 571 20 989 21 746 11 891 27 508 18 644 15 039
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -70,56% -0,54% 7,65% 10,08% -4,02% 28,75% 14,70% -%
Du Pont-modellen -% -% -264,93% 9,50% 19,04% 24,22% 12,66% 31,58% 26,73% 23,95%
Vinstmarginal -% -% -49,28% 4,40% 9,01% 9,89% 6,01% 15,38% 12,80% 10,44%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 0,83% 14,42% 19,89% 13,54% 13,87% 22,29% 20,03% 17,32%
Soliditet 84,20% 12,50% 4,46% 30,49% 41,48% 39,82% 40,92% 42,53% 38,77% 37,14%
Kassalikviditet 666,67% 116,54% 105,39% 157,25% 198,16% 171,09% 158,99% 200,33% 187,17% 181,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...