Visa allt om BDO Stockholm AB
Visa allt om BDO Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 55 577 188 766 189 794 176 299 160 155 166 869 129 612
Övrig omsättning 138 169 624 2 536 2 905 2 144 1 856 1 914 2 341 1 798
Rörelseresultat (EBIT) -50 168 -760 -27 565 8 207 16 834 17 365 9 269 24 795 16 250
Resultat efter finansnetto 141 195 -796 -27 741 7 061 15 797 16 598 9 373 25 406 16 341
Årets resultat 194 619 432 -4 867 302 9 762 12 631 12 624 13 768 8 482
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 230 846 1 299 12 639 13 617 14 580 16 117 6 989 6 325
Omsättningstillgångar 904 1 780 6 300 9 038 74 772 76 192 57 428 59 872 74 267 55 730
Tillgångar 958 2 010 7 146 10 337 87 411 89 809 72 008 75 989 81 256 62 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 707 1 513 893 461 11 328 24 227 17 190 19 160 16 279 9 800
Obeskattade reserver 0 230 0 0 20 794 17 679 15 578 16 572 25 393 19 802
Avsättningar (tkr) 0 0 846 1 299 4 922 4 929 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 817 4 525 5 675 2 600 2 512 2 678
Kortfristiga skulder 251 267 5 406 8 576 47 551 38 449 33 565 37 657 37 072 29 775
Skulder och eget kapital 958 2 010 7 146 10 337 87 411 89 809 72 008 75 989 81 256 62 055
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 2 476 2 125 2 815 3 950 3 181 4 791
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 20 894 71 683 68 752 62 395 55 946 50 221 38 771
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 151 10 772 34 859 31 932 31 576 28 810 28 582 22 033
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 6 000 13 200 10 200 14 600 9 600 7 200
Omsättning 138 169 624 58 113 191 671 191 938 178 155 162 069 169 210 131 410
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 41 153 154 145 137 111 105
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 356 1 234 1 232 1 216 1 169 1 503 1 234
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 924 757 742 718 715 795 683
Rörelseresultat, EBITDA -50 168 -760 -25 646 11 571 20 989 21 746 11 891 27 508 18 644
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -70,56% -0,54% 7,65% 10,08% -4,02% 28,75% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -264,93% 9,50% 19,04% 24,22% 12,66% 31,58% 26,73%
Vinstmarginal -% -% -% -49,28% 4,40% 9,01% 9,89% 6,01% 15,38% 12,80%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 0,83% 14,42% 19,89% 13,54% 13,87% 22,29% 20,03%
Soliditet 73,80% 84,20% 12,50% 4,46% 30,49% 41,48% 39,82% 40,92% 42,53% 38,77%
Kassalikviditet 360,16% 666,67% 116,54% 105,39% 157,25% 198,16% 171,09% 158,99% 200,33% 187,17%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...