Visa allt om Sörgårdens Gästgiveri Aktiebolag
Visa allt om Sörgårdens Gästgiveri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 943 1 578 1 496 1 550 1 361 1 406 1 620 1 626 1 565 275
Övrig omsättning 20 - 5 - - 15 - - 6 16
Rörelseresultat (EBIT) 351 192 231 362 -22 -44 107 143 396 -197
Resultat efter finansnetto 351 191 233 356 -43 -83 92 127 386 -206
Årets resultat 205 163 138 204 -43 8 51 63 230 -130
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 192 338 341 363 382 382 439 337 386
Omsättningstillgångar 1 056 859 882 618 362 514 708 771 700 348
Tillgångar 1 310 1 051 1 219 959 724 896 1 090 1 210 1 037 734
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 894 739 577 439 234 278 270 219 307 76
Obeskattade reserver 290 202 221 175 82 82 176 157 118 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 80 110 140 170 200 230
Kortfristiga skulder 126 110 422 346 328 428 505 664 413 428
Skulder och eget kapital 1 310 1 051 1 219 959 724 896 1 090 1 210 1 037 734
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 54 43 0 130 30 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 134 153 182 188 125 141 164 164 149 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 49 63 55 51 60 59 99 57 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Omsättning 1 963 1 578 1 501 1 550 1 361 1 421 1 620 1 626 1 571 291
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 972 789 748 775 681 703 810 813 783 138
Personalkostnader per anställd (tkr) 107 117 129 129 123 128 121 218 131 17
Rörelseresultat, EBITDA 422 338 319 435 52 26 187 228 470 -149
Nettoomsättningförändring 23,13% 5,48% -3,48% 13,89% -3,20% -13,21% -0,37% 3,90% 469,09% -%
Du Pont-modellen 26,79% 18,27% 19,11% 37,85% -2,90% -4,91% 10,28% 14,13% 38,48% -26,84%
Vinstmarginal 18,06% 12,17% 15,57% 23,42% -1,54% -3,13% 6,91% 10,52% 25,50% -71,64%
Bruttovinstmarginal 74,73% 77,63% 80,08% 78,84% 76,56% 77,24% 78,89% 76,75% 75,91% 68,36%
Rörelsekapital/omsättning 47,86% 47,47% 30,75% 17,55% 2,50% 6,12% 12,53% 6,58% 18,34% -29,09%
Soliditet 85,51% 85,31% 60,70% 59,23% 40,67% 37,77% 36,40% 27,44% 37,80% 10,35%
Kassalikviditet 787,30% 710,91% 193,36% 158,96% 88,72% 100,93% 125,35% 105,87% 154,96% 67,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...