allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

WSP Sverige AB

ORG.NR: 556057-4880
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 3 264 400 2 809 000 2 680 300  
  Övrig omsättning (TKR) 25 600 22 300 20 000  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 237 100 261 000 263 500  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 265 300 288 300 286 800  
  Årets resultat (TKR) 154 700 165 100 203 300  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 1 321 500 1 370 500 1 353 400  
  Omsättningstillgångar (TKR) 968 100 736 700 809 500  
  Tillgångar (TKR) 2 289 600 2 107 200 2 162 900  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 1 219 600 1 144 500 1 259 300  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 400 800 364 400 331 400  
  Långfristiga skulder (TKR) 36 800 9 100 2 500  
  Kortfristiga skulder (TKR) 632 400 589 000 569 700  
  Skulder och eget kapital (TKR) 2 289 600 2 107 200 2 162 900  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 5 800 8 200 8 900  
  Varav tantiem till styrelse & VD 1 000 2 000 1 600  
  Löner till övriga anställda 1 405 700 1 255 200 1 169 300  
  Varav resultatlön till övriga anställda 0                      
  Sociala kostnader 653 300 583 300 528 300  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 2 846 2 506 2 376  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 147 1 121 1 128  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 791 765 745  
  Nettoomsättningförändring 16,21 % 4,80 % 0,65 %  
  Vinstmarginal 8,37 % 10,65 % 10,98 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 53,27 % 54,32 % 58,22 %  
  Kassalikviditet 125,65 % 106,91 % 142,09 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 3 205 300 2 900 400 2 780 100  
  Övrig omsättning (TKR) 25 600 22 300 20 000  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 100 500 148 600 166 600  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 129 500 176 000 189 100  
  Årets resultat (TKR) 52 000 76 000 161 800  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 1 384 800 1 370 500 1 341 500  
  Omsättningstillgångar (TKR) 729 900 624 300 727 400  
  Tillgångar (TKR) 2 114 700 1 994 800 2 068 900  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 428 900 456 900 662 500  
  Obeskattade reserver (TKR) 10 200 7 400 3 600  
  Avsättningar (TKR) 174 100 173 100 167 300  
  Långfristiga skulder (TKR) 38 900 11 300 2 500  
  Kortfristiga skulder (TKR) 1 462 600 1 346 100 1 233 000  
  Skulder och eget kapital (TKR) 2 114 700 1 994 800 2 068 900  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 5 800 8 200 8 900  
  Varav tantiem till styrelse & VD 1 000 2 000 1 800  
  Löner till övriga anställda 1 405 700 1 252 500 1 169 300  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 653 300 581 900 1 169 300  
  Utdelning till aktieägare 0 0 200 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 2 846 2 506 2 376  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 126 1 157 1 170  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 759 764 745  
  Nettoomsättningförändring 10,51 % 4,33 % 0,35 %  
  Vinstmarginal 4,27 % 6,44 % 7,07 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 20,66 % 23,19 % 32,16 %  
  Kassalikviditet 49,90 % 46,38 % 58,99 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 26 oktober 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X