Visa allt om Rikspersienn i Eskilstuna Aktiebolag
Visa allt om Rikspersienn i Eskilstuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 876 5 730 4 086 3 351 3 223 3 287 2 809 3 061 3 451 3 340
Övrig omsättning - - - - 49 16 11 3 - 50
Rörelseresultat (EBIT) 451 772 270 267 328 249 66 128 321 348
Resultat efter finansnetto 451 771 274 267 329 252 80 130 325 348
Årets resultat 324 497 237 159 185 134 62 77 228 207
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 59 126 164 209 255 314 375 304 293
Omsättningstillgångar 1 948 2 206 1 611 1 252 1 191 1 064 975 943 1 439 1 233
Tillgångar 1 980 2 265 1 737 1 415 1 400 1 319 1 289 1 319 1 743 1 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 974 1 149 853 765 750 692 685 743 758 619
Obeskattade reserver 504 473 340 378 327 249 179 183 161 153
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 503 643 544 272 323 377 425 392 824 754
Skulder och eget kapital 1 980 2 265 1 737 1 415 1 400 1 319 1 289 1 319 1 743 1 525
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 289 276 242 204 174 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 138 1 046 871 804 546 557 592 523 442 387
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 392 294 322 257 226 249 221 334 329 291
Utdelning till aktieägare 500 500 200 150 143 128 127 120 92 89
Omsättning 5 876 5 730 4 086 3 351 3 272 3 303 2 820 3 064 3 451 3 390
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 959 1 910 2 043 1 117 1 074 1 096 936 1 020 1 150 1 113
Personalkostnader per anställd (tkr) 519 458 602 355 358 363 352 356 292 266
Rörelseresultat, EBITDA 544 830 307 311 374 294 127 188 374 374
Nettoomsättningförändring 2,55% 40,23% 21,93% 3,97% -1,95% 17,02% -8,23% -11,30% 3,32% -%
Du Pont-modellen 22,78% 34,08% 15,77% 18,87% 23,50% 22,52% 6,36% 9,93% 18,65% 23,08%
Vinstmarginal 7,68% 13,47% 6,71% 7,97% 10,21% 9,04% 2,92% 4,28% 9,42% 10,54%
Bruttovinstmarginal 47,70% 52,18% 54,58% 54,85% 56,59% 55,13% 54,93% 57,40% 50,77% 46,74%
Rörelsekapital/omsättning 24,59% 27,28% 26,11% 29,25% 26,93% 20,90% 19,58% 18,00% 17,82% 14,34%
Soliditet 69,05% 67,02% 64,38% 73,75% 70,79% 66,38% 63,38% 66,32% 50,14% 47,81%
Kassalikviditet 375,75% 333,59% 270,77% 388,97% 282,04% 225,20% 164,24% 174,49% 145,27% 121,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...