Visa allt om Neutron Invest Aktiebolag
Visa allt om Neutron Invest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 64 64 75 193 208 1 498
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -39 -54 -54 -162 -57 -91 -49 -31 -77 -54
Resultat efter finansnetto -55 18 95 -60 -140 -159 323 -330 -305 -79
Årets resultat -55 18 95 -60 -140 -159 323 -341 -284 -80
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 061 1 096 1 301 1 212 1 119 1 175 1 262 707 1 164 233
Omsättningstillgångar 34 51 14 55 144 184 358 819 806 2 330
Tillgångar 1 095 1 147 1 316 1 267 1 263 1 359 1 621 1 527 1 970 2 563
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 750 905 887 792 1 052 1 322 1 611 1 407 1 849 2 232
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 346 242 429 475 211 37 10 119 121 312
Skulder och eget kapital 1 095 1 147 1 316 1 267 1 263 1 359 1 621 1 527 1 970 2 563
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 100 100 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader - - - 0 19 47 52 90 107 245
Utdelning till aktieägare 387 100 0 0 200 130 130 120 100 100
Omsättning 0 0 0 0 64 64 75 193 208 1 498
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 64 64 75 193 208 1 498
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 20 48 55 191 209 388
Rörelseresultat, EBITDA -39 -54 -54 -162 -57 -91 -49 -31 -71 -48
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 0,00% -14,67% -61,14% -7,21% -86,11% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -4,12% 4,42% 24,92% 1,77% 6,24% -0,39%
Vinstmarginal -% -% -% -% -81,25% 93,75% 538,67% 13,99% 59,13% -0,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 25,17%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -104,69% 229,69% 464,00% 362,69% 329,33% 134,71%
Soliditet 68,49% 78,90% 67,40% 62,51% 83,29% 97,28% 99,38% 92,14% 93,86% 87,59%
Kassalikviditet 9,83% 21,07% 3,26% 11,58% 68,25% 497,30% 3 580,00% 688,24% 666,12% 316,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...