Visa allt om Centrum J.W. Lindgren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 6 555 6 619 7 003 7 100 7 161 7 137 7 329 7 315 6 472 5 404
Övrig omsättning - 16 - - 61 3 56 - 9 -
Rörelseresultat (EBIT) -642 -271 -723 47 374 905 604 979 284 158
Resultat efter finansnetto -715 -346 -779 13 350 843 554 931 209 82
Årets resultat -715 -346 -17 13 209 452 280 505 115 37
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 4 28 46 43 48 44 35
Omsättningstillgångar 2 566 2 894 2 880 3 304 3 408 3 392 3 195 3 019 2 255 2 306
Tillgångar 2 566 2 894 2 880 3 308 3 436 3 438 3 237 3 067 2 299 2 341
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 447 1 161 1 508 1 645 1 759 1 675 1 352 1 288 882 767
Obeskattade reserver 0 0 0 765 789 717 504 355 134 68
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 61 61 61 61 88
Långfristiga skulder 1 316 860 520 50 5 32 128 127 229 583
Kortfristiga skulder 803 873 853 848 883 954 1 194 1 237 993 835
Skulder och eget kapital 2 566 2 894 2 880 3 308 3 436 3 438 3 237 3 067 2 299 2 341
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - - - 216 180 198 308 366 347
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 821 1 558 1 625 1 665 1 218 1 024 965 928 804 756
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 554 560 562 495 440 391 408 446 399 382
Utdelning till aktieägare 0 0 0 120 127 125 128 216 100 0
Omsättning 6 555 6 635 7 003 7 100 7 222 7 140 7 385 7 315 6 481 5 404
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 7 7 6 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 093 1 324 1 000 1 014 1 194 1 427 1 466 1 463 1 618 1 351
Personalkostnader per anställd (tkr) 402 431 319 309 299 311 314 343 400 376
Rörelseresultat, EBITDA -642 -271 -719 51 379 910 609 980 285 159
Nettoomsättningförändring -0,97% -5,48% -1,37% -0,85% 0,34% -2,62% 0,19% 13,03% 19,76% -%
Du Pont-modellen -25,02% -9,36% -25,10% 1,45% 10,94% 26,32% 18,69% 31,92% 12,35% 6,75%
Vinstmarginal -9,79% -4,09% -10,32% 0,68% 5,25% 12,68% 8,25% 13,38% 4,39% 2,92%
Bruttovinstmarginal 39,47% 39,49% 31,14% 41,03% 38,40% 42,69% 36,96% 44,13% 36,79% 38,88%
Rörelsekapital/omsättning 26,90% 30,53% 28,94% 34,59% 35,26% 34,16% 27,30% 24,36% 19,50% 27,22%
Soliditet 17,42% 40,12% 52,36% 66,77% 68,12% 64,09% 52,98% 50,33% 42,56% 34,86%
Kassalikviditet 11,46% 21,08% 31,30% 31,60% 68,06% 28,51% 18,34% 24,58% 16,21% 14,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...