allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

STC Interfinans Aktiebolag

ORG.NR: 556055-8636
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 1 904 831 2 985 937 3 045 734  
  Övrig omsättning (TKR) 21 933 27 200 23 958  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 4 440 39 118 36 034  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 365 470 53 594 47 276  
  Årets resultat (TKR) 366 622 38 885 45 557  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 791 483 850 483 875 933  
  Omsättningstillgångar (TKR) 650 596 732 607 674 497  
  Tillgångar (TKR) 1 442 079 1 583 090 1 550 430  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 1 339 168 1 069 354 1 021 349  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 5 670  
  Avsättningar (TKR) 48 565 49 948 73 215  
  Långfristiga skulder (TKR) 31 555 75 655 79 097  
  Kortfristiga skulder (TKR) 22 791 388 133 371 099  
  Skulder och eget kapital (TKR) 1 442 079 1 583 090 1 550 430  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 22 564 19 465 20 440  
  Varav tantiem till styrelse & VD                     4 004  
  Löner till övriga anställda 134 193 317 061 197 561  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 54 620 84 089 85 988  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 336 568 552  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 5 669 5 257 5 518  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 661 577 558  
  Nettoomsättningförändring -36,21 % -1,96 % 2,38 %  
  Vinstmarginal 19,36 % 1,98 % 1,69 %  
  Bruttovinstmarginal 23,61 % 24,29 % 22,62 %  
  Soliditet 92,86 % 67,55 % 65,88 %  
  Kassalikviditet 2 853,80 % 175,14 % 169,64 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 1 150 1 600 1 585  
  Övrig omsättning (TKR) 30 15 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -33 084 -16 375 -18 098  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 283 680 14 040 6 718  
  Årets resultat (TKR) 284 249 28 982 32 531  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 850 547 1 093 092 1 165 968  
  Omsättningstillgångar (TKR) 654 275 328 853 344 018  
  Tillgångar (TKR) 1 504 822 1 421 945 1 509 986  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 1 316 927 1 128 927 1 099 946  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 45 890 41 389 40 276  
  Långfristiga skulder (TKR) 133 471 248 632 360 922  
  Kortfristiga skulder (TKR) 8 534 2 997 8 842  
  Skulder och eget kapital (TKR) 1 504 822 1 421 945 1 509 986  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 6 638 5 890 5 879  
  Varav tantiem till styrelse & VD                     0  
  Löner till övriga anställda 14 051 2 298 2 733  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 5 234 3 006 3 832  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 4 4 5  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 288 400 317  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 5 396 1 941 1 731  
  Nettoomsättningförändring -28,12 % 0,95 % -0,06 %  
  Vinstmarginal 24 926,00 % 1 094,81 % 624,79 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 87,51 % 79,39 % 72,84 %  
  Kassalikviditet 7 666,69 % 10 972,74 % 3 890,73 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 12 juli 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X