Visa allt om Julita Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Julita Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 38 808 33 038 30 485 32 974 41 915 40 524 29 530 28 034 32 241 27 293
Övrig omsättning 102 481 2 178 629 802 234 538 491 174 296
Rörelseresultat (EBIT) 1 879 792 906 133 1 372 1 932 2 390 1 443 3 552 1 907
Resultat efter finansnetto 1 739 688 825 29 1 382 1 789 2 280 1 335 3 264 1 795
Årets resultat 1 567 302 691 322 632 1 356 1 483 867 2 328 912
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 278 7 014 6 070 6 755 9 881 7 598 8 876 9 712 10 655 10 416
Omsättningstillgångar 8 545 8 347 8 280 6 662 7 678 6 832 7 957 4 901 5 374 5 345
Tillgångar 18 823 15 360 14 351 13 418 17 559 14 430 16 833 14 614 16 029 15 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 079 2 512 3 210 3 520 4 290 4 658 4 534 3 983 4 669 3 241
Obeskattade reserver 2 467 2 751 2 534 2 677 3 104 2 559 2 757 2 520 2 427 2 435
Avsättningar (tkr) 276 276 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 433 2 773 1 947 2 386 3 641 1 629 2 272 2 194 3 097 4 053
Kortfristiga skulder 8 568 7 049 6 659 4 836 6 524 5 584 7 269 5 916 5 836 6 033
Skulder och eget kapital 18 823 15 360 14 351 13 418 17 559 14 430 16 833 14 614 16 029 15 762
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 856 1 130 690 695 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 231 231 - - - -
Löner till övriga anställda 9 104 8 142 6 928 7 567 8 503 7 360 7 093 6 850 7 216 6 495
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 379 3 510 2 618 2 805 3 210 2 920 2 697 2 878 2 973 2 800
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 800 1 000 900
Omsättning 38 910 33 519 32 663 33 603 42 717 40 758 30 068 28 525 32 415 27 589
Nyckeltal
Antal anställda 23 22 20 20 22 21 21 21 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 687 1 502 1 524 1 649 1 905 1 930 1 406 1 335 1 535 1 300
Personalkostnader per anställd (tkr) 561 525 484 527 538 533 524 499 520 488
Rörelseresultat, EBITDA 5 343 3 712 3 771 3 394 5 015 5 122 5 378 5 021 6 890 4 749
Nettoomsättningförändring 17,46% 8,37% -7,55% -21,33% 3,43% 37,23% 5,34% -13,05% 18,13% -%
Du Pont-modellen 9,98% 5,17% 6,70% 1,36% 9,10% 13,74% 14,35% 10,93% 22,67% 13,04%
Vinstmarginal 4,84% 2,40% 3,16% 0,55% 3,81% 4,89% 8,18% 5,70% 11,27% 7,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,06% 3,93% 5,32% 5,54% 2,75% 3,08% 2,33% -3,62% -1,43% -2,52%
Soliditet 26,58% 30,32% 36,14% 40,94% 37,46% 45,35% 39,01% 39,67% 40,03% 31,69%
Kassalikviditet 99,73% 118,41% 124,34% 137,76% 117,69% 122,35% 109,46% 82,84% 92,08% 88,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...