Visa allt om H Lindströms Bil Aktiebolag
Visa allt om H Lindströms Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 530 296 429 583 360 263 318 709 244 722 275 177 241 007 229 305 248 939 190 111
Övrig omsättning 5 230 3 370 3 286 2 453 2 214 2 493 1 636 1 382 1 869 1 365
Rörelseresultat (EBIT) 17 206 6 787 9 261 4 121 3 210 10 508 7 869 3 964 7 747 5 908
Resultat efter finansnetto 16 514 5 902 8 303 2 840 2 466 10 155 7 426 2 312 5 780 4 951
Årets resultat 10 454 3 446 5 509 1 612 1 892 6 356 4 676 1 471 3 031 2 675
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 215 70 726 23 482 26 238 16 562 14 755 14 773 14 562 25 815 26 114
Omsättningstillgångar 115 042 91 953 89 013 73 178 60 685 61 232 54 276 42 658 59 998 43 331
Tillgångar 215 257 162 679 112 495 99 416 77 247 75 987 69 049 57 220 85 813 69 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 691 32 237 30 390 28 726 27 914 27 622 22 287 18 412 17 741 15 510
Obeskattade reserver 17 674 14 810 13 426 11 707 11 140 11 344 9 936 8 940 8 788 7 876
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 56 511 41 572 30 501 29 724 12 603 10 951 13 239 12 998 34 379 31 644
Kortfristiga skulder 99 381 74 060 38 178 29 259 25 590 26 070 23 587 16 870 24 905 14 415
Skulder och eget kapital 215 257 162 679 112 495 99 416 77 247 75 987 69 049 57 220 85 813 69 445
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 019 1 022 974 969 1 021 966 967 877 1 080 997
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 36 813 32 684 26 055 22 493 17 088 15 912 14 794 13 757 11 741 7 878
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 722 13 314 10 585 9 006 6 613 6 157 5 726 5 294 4 944 3 679
Utdelning till aktieägare 4 000 1 000 1 600 1 000 800 1 600 800 800 800 800
Omsättning 535 526 432 953 363 549 321 162 246 936 277 670 242 643 230 687 250 808 191 476
Nyckeltal
Antal anställda 109 97 81 76 62 58 56 55 47 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 865 4 429 4 448 4 194 3 947 4 744 4 304 4 169 5 297 5 281
Personalkostnader per anställd (tkr) 507 494 471 436 406 406 391 371 389 342
Rörelseresultat, EBITDA 27 699 12 409 11 518 6 273 3 994 11 159 8 476 4 572 8 814 6 765
Nettoomsättningförändring 23,44% 19,24% 13,04% 30,23% -11,07% 14,18% 5,10% -7,89% 30,94% -%
Du Pont-modellen 7,99% 4,18% 8,25% 4,16% 4,17% 13,85% 11,40% 6,93% 9,03% 8,51%
Vinstmarginal 3,24% 1,58% 2,58% 1,30% 1,32% 3,82% 3,27% 1,73% 3,11% 3,11%
Bruttovinstmarginal 21,74% 20,73% 20,11% 19,11% 18,40% 17,63% 18,18% 17,36% 15,80% 14,29%
Rörelsekapital/omsättning 2,95% 4,17% 14,11% 13,78% 14,34% 12,78% 12,73% 11,25% 14,10% 15,21%
Soliditet 25,77% 26,92% 36,32% 37,57% 46,76% 47,35% 42,88% 43,43% 28,05% 30,50%
Kassalikviditet 42,78% 35,98% 55,60% 78,41% 73,69% 66,08% 63,70% 64,07% 72,43% 91,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...