Visa allt om El. Installationsbyrån L. Schön Aktiebolag
Visa allt om El. Installationsbyrån L. Schön Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 703 4 661 5 670 5 644 5 729 5 687 4 825 6 198 6 403 5 279
Övrig omsättning 28 2 3 66 23 12 - 38 12 40
Rörelseresultat (EBIT) -18 -199 40 80 190 133 -100 131 308 162
Resultat efter finansnetto -31 -209 28 66 175 121 -118 108 281 128
Årets resultat -31 -133 20 25 97 93 4 102 146 104
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 21 0 9 52 92 133 149 7 104
Omsättningstillgångar 1 063 1 167 1 735 1 616 1 641 1 592 1 566 2 073 2 327 1 673
Tillgångar 1 078 1 188 1 735 1 625 1 693 1 684 1 699 2 222 2 334 1 776
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 550 581 734 714 784 787 694 790 788 648
Obeskattade reserver 0 0 76 83 60 23 35 167 209 138
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 528 607 925 828 849 873 970 1 265 1 336 991
Skulder och eget kapital 1 078 1 188 1 735 1 625 1 693 1 684 1 699 2 222 2 334 1 776
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 510 445 871 798 729
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 150
Löner till övriga anställda 1 333 1 553 1 841 1 661 1 764 1 068 1 050 1 163 987 861
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 494 518 602 534 618 568 560 753 676 579
Utdelning till aktieägare 0 0 20 0 95 100 0 100 100 6
Omsättning 4 731 4 663 5 673 5 710 5 752 5 699 4 825 6 236 6 415 5 319
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 941 932 945 941 955 948 804 1 033 1 067 880
Personalkostnader per anställd (tkr) 376 429 421 376 403 364 350 467 418 367
Rörelseresultat, EBITDA -13 -194 49 112 230 174 -59 161 322 295
Nettoomsättningförändring 0,90% -17,80% 0,46% -1,48% 0,74% 17,87% -22,15% -3,20% 21,29% -%
Du Pont-modellen -1,58% -16,75% 2,31% 4,92% 11,22% 8,19% -5,83% 5,94% 13,20% 9,12%
Vinstmarginal -0,36% -4,27% 0,71% 1,42% 3,32% 2,43% -2,05% 2,13% 4,81% 3,07%
Bruttovinstmarginal 55,43% 58,79% 58,48% 56,47% 58,79% 56,37% 100,00% 59,05% 56,32% 56,09%
Rörelsekapital/omsättning 11,38% 12,01% 14,29% 13,96% 13,82% 12,64% 12,35% 13,04% 15,48% 12,92%
Soliditet 51,02% 48,91% 45,72% 47,70% 48,92% 47,74% 42,37% 40,96% 40,21% 42,08%
Kassalikviditet 123,67% 108,07% 112,54% 120,77% 114,84% 93,13% 73,51% 92,17% 115,79% 76,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...