Visa allt om Björnås Svenska Aktiebolag
Visa allt om Björnås Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 60 61 90 88 170 144 171 191 1 121 2 784
Övrig omsättning - - 83 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -256 -382 -201 -237 -36 -160 -210 -239 -817 537
Resultat efter finansnetto -256 -382 -201 -236 -34 -160 -210 -158 -773 747
Årets resultat 1 -357 38 11 12 29 67 162 -924 232
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 691 712 3 418 5 660 460 485 683 736 798 2 368
Omsättningstillgångar 579 626 391 310 5 472 5 471 5 251 5 150 5 070 4 656
Tillgångar 1 270 1 338 3 810 5 970 5 932 5 956 5 934 5 886 5 868 7 024
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 601 600 3 025 5 187 5 176 5 164 5 135 5 068 4 906 5 830
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0
Avsättningar (tkr) 644 684 700 700 700 700 700 700 700 700
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 54 85 84 57 92 100 118 180 494
Skulder och eget kapital 1 270 1 338 3 810 5 970 5 932 5 956 5 934 5 886 5 868 7 024
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 136 0 0 0 0 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 125 148 164 164 28 0 0 0 0 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 61 173 88 170 144 171 191 1 121 2 784
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -256 -328 -160 -237 -36 -112 -157 -186 -693 676
Nettoomsättningförändring -1,64% -32,22% 2,27% -48,24% 18,06% -15,79% -10,47% -82,96% -59,73% -%
Du Pont-modellen -20,16% -28,55% -5,28% -3,95% -0,57% -2,69% -3,52% -2,68% -13,12% 10,63%
Vinstmarginal -426,67% -626,23% -223,33% -268,18% -20,00% -111,11% -122,22% -82,72% -68,69% 26,83%
Bruttovinstmarginal 93,33% 93,44% 62,22% -4,55% 94,71% 77,78% 76,02% 83,77% 90,90% 54,81%
Rörelsekapital/omsättning 923,33% 937,70% 340,00% 256,82% 3 185,29% 3 735,42% 3 012,28% 2 634,55% 436,22% 149,50%
Soliditet 47,32% 44,84% 79,40% 86,88% 87,26% 86,70% 86,54% 86,10% 84,61% 83,00%
Kassalikviditet 2 084,00% 1 044,44% 381,18% 291,67% 9 359,65% 5 834,78% 5 139,00% 4 254,24% 2 730,56% 912,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...