Visa allt om Davids Metallfabrik Aktiebolag
Visa allt om Davids Metallfabrik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 589 5 510 5 292 5 973 6 011 6 752 5 628 9 518 8 716 8 968
Övrig omsättning - - - - - - - 8 - -
Rörelseresultat (EBIT) -430 -431 -514 224 3 689 -1 369 -479 -686 158
Resultat efter finansnetto -440 -444 -525 205 -126 555 -1 561 -649 -855 -16
Årets resultat -440 -444 -525 205 -126 558 -1 558 -299 3 104
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 868 865 841 927 1 044 1 172 1 321 1 454 1 507 1 722
Omsättningstillgångar 1 879 2 450 3 007 3 774 3 770 4 018 3 965 6 026 5 429 7 172
Tillgångar 2 747 3 315 3 848 4 701 4 814 5 190 5 286 7 481 6 937 8 894
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 501 666 1 110 1 634 1 429 1 556 997 2 706 3 004 4 749
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 3 6 355 1 243
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 662 1 982 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 742 2 077
Kortfristiga skulder 585 668 738 1 067 1 385 1 635 2 286 2 770 835 824
Skulder och eget kapital 2 747 3 315 3 848 4 701 4 814 5 190 5 286 7 481 6 937 8 894
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 123 114 207 454 686 514
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 152 1 133 1 121 1 231 893 1 003 1 219 1 327 1 258 1 082
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 551 475 494 471 416 408 576 666 765 533
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0
Omsättning 4 589 5 510 5 292 5 973 6 011 6 752 5 628 9 526 8 716 8 968
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 918 1 102 1 058 1 195 1 202 1 350 938 1 586 1 453 1 495
Personalkostnader per anställd (tkr) 342 326 325 345 290 313 336 412 464 358
Rörelseresultat, EBITDA -375 -368 -428 341 131 838 -1 205 -297 -472 445
Nettoomsättningförändring -16,72% 4,12% -11,40% -0,63% -10,97% 19,97% -40,87% 9,20% -2,81% -%
Du Pont-modellen -15,65% -13,00% -13,36% 4,76% 0,06% 13,28% -25,88% -6,34% -9,85% 1,80%
Vinstmarginal -9,37% -7,82% -9,71% 3,75% 0,05% 10,20% -24,31% -4,98% -7,84% 1,78%
Bruttovinstmarginal 49,75% 40,11% 44,69% 52,59% 46,10% 54,96% 35,09% 35,36% 37,80% 42,91%
Rörelsekapital/omsättning 28,20% 32,34% 42,88% 45,32% 39,68% 35,29% 29,83% 34,21% 52,71% 70,79%
Soliditet 18,24% 20,09% 28,85% 34,76% 29,68% 29,98% 18,90% 36,23% 46,99% 63,46%
Kassalikviditet 73,33% 114,52% 68,70% 91,38% 63,68% 58,04% 45,71% 64,33% 116,05% 308,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...