Visa allt om AB Ängelholmshem
Visa allt om AB Ängelholmshem

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2000-12 *
Nettoomsättning 386 744 383 853 349 778 -
Övrig omsättning 453 134 561 -
Rörelseresultat (EBIT) 46 782 54 505 54 137 -
Resultat efter finansnetto -932 54 392 2 543 -
Årets resultat -3 001 53 931 1 155 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2000-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 2 748 754 2 583 828 2 232 395 -
Omsättningstillgångar 67 078 108 304 42 341 -
Tillgångar 2 815 832 2 692 132 2 274 736 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 526 891 535 471 445 185 -
Minoritetsintressen 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 19 930 22 498 31 383 -
Långfristiga skulder 2 156 810 1 955 640 1 702 551 -
Kortfristiga skulder 112 201 178 523 95 617 -
Skulder och eget kapital 2 815 832 2 692 132 2 274 736 -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 1 873 1 876 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 25 957 22 970 21 814 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 11 350 9 809 8 697 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 -
Omsättning 387 197 383 987 350 339 -
Nyckeltal
Antal anställda 67 62 59 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 772 6 191 5 928 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 585 559 517 -
Rörelseresultat, EBITDA 128 115 127 762 55 085 -
Nettoomsättningförändring 0,75% 9,74% -% -%
Du Pont-modellen 1,81% 4,10% 2,41% -%
Vinstmarginal 13,17% 28,77% 15,64% -%
Bruttovinstmarginal 15,35% 17,71% 19,17% -%
Rörelsekapital/omsättning -11,67% -18,29% -15,23% -%
Soliditet 18,71% 19,89% 19,57% -%
Kassalikviditet 59,78% 60,67% 44,28% -%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2000-12: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 235 560 226 706 245 182 239 782 173 998 170 114 169 625 161 185 151 414 148 039
Övrig omsättning 453 134 561 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 47 119 52 005 48 951 41 083 37 180 -13 883 25 576 41 019 38 400 37 451
Resultat efter finansnetto 23 403 27 782 7 772 -1 192 6 413 5 296 6 259 4 989 6 408 7 198
Årets resultat 15 541 11 158 6 194 3 567 4 578 3 379 4 327 4 727 4 656 6 065
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 143 206 2 037 037 1 845 783 1 582 454 1 513 221 1 100 780 1 109 570 1 090 632 1 031 447 953 576
Omsättningstillgångar 16 284 72 903 17 963 42 201 22 178 46 830 13 702 15 867 14 145 13 634
Tillgångar 2 159 490 2 109 940 1 863 746 1 624 655 1 535 399 1 147 610 1 123 272 1 106 499 1 045 592 967 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 511 234 501 272 450 909 268 798 530 448 151 056 147 882 143 799 139 328 134 903
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 19 592 21 970 29 888 28 310 32 100 30 265 28 348 26 416 26 155 24 402
Långfristiga skulder 1 518 000 1 440 555 1 319 240 1 248 777 927 587 917 023 904 686 884 884 831 214 759 389
Kortfristiga skulder 110 664 146 143 63 709 78 770 45 264 49 266 42 356 51 400 48 895 48 516
Skulder och eget kapital 2 159 490 2 109 940 1 863 746 1 624 655 1 535 399 1 147 610 1 123 272 1 106 499 1 045 592 967 210
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 673 1 661 0 1 672 1 274 1 206 1 197 1 095 1 007 986
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 446 10 558 11 970 13 381 6 657 6 574 6 280 5 813 5 478 5 973
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 390 5 344 5 081 5 198 3 513 3 555 3 375 3 210 3 194 3 203
Utdelning till aktieägare 7 722 5 579 3 097 1 783 2 289 188 205 244 257 231
Omsättning 236 013 226 840 245 743 239 782 173 998 170 114 169 625 161 185 151 414 148 039
Nyckeltal
Antal anställda 29 27 27 25 19 18 18 18 17 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 123 8 397 9 081 9 591 9 158 9 451 9 424 8 955 8 907 7 792
Personalkostnader per anställd (tkr) 707 650 632 810 602 630 603 562 569 535
Rörelseresultat, EBITDA 95 287 93 703 93 152 71 172 56 517 6 237 45 150 59 804 54 978 53 084
Nettoomsättningförändring 3,91% -7,54% 2,25% 37,81% 2,28% 0,29% 5,24% 6,45% 2,28% -%
Du Pont-modellen 2,96% 3,41% 2,65% 2,55% 2,46% 2,50% 2,40% 3,91% 3,87% 4,22%
Vinstmarginal 27,17% 31,70% 20,13% 17,25% 21,72% 16,88% 15,87% 26,84% 26,71% 27,60%
Bruttovinstmarginal 24,72% 27,89% 24,45% 22,15% 25,69% -2,08% 19,47% 29,49% 29,45% 29,36%
Rörelsekapital/omsättning -40,07% -32,31% -18,66% -15,25% -13,27% -1,43% -16,89% -22,04% -22,95% -23,56%
Soliditet 23,67% 23,76% 24,19% 16,54% 34,55% 13,16% 13,17% 13,00% 13,33% 13,95%
Kassalikviditet 14,71% 49,88% 28,20% 53,57% 49,00% 95,06% 32,35% 30,87% 28,84% 27,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...