Visa allt om Bea Livsmedel Aktiebolag
Visa allt om Bea Livsmedel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 325 353 305 130 295 424 286 274 269 259 255 786 249 950 237 287 211 518 188 073
Övrig omsättning - - - 150 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 23 610 22 087 21 651 18 840 17 304 12 920 13 395 9 843 5 795 6 724
Resultat efter finansnetto 24 048 19 516 21 827 18 726 17 476 11 549 14 129 9 420 6 142 6 910
Årets resultat 18 028 19 317 12 060 2 561 12 616 8 143 10 667 6 770 4 125 4 958
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 116 11 978 11 588 10 906 11 052 11 456 13 887 10 644 13 198 10 516
Omsättningstillgångar 42 938 40 756 54 914 36 671 39 983 34 904 32 456 32 295 24 618 29 092
Tillgångar 57 054 52 734 66 502 47 577 51 036 46 360 46 343 42 939 37 817 39 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 627 22 598 33 251 21 191 18 630 16 332 17 688 23 111 23 952 23 067
Obeskattade reserver 0 0 6 776 1 563 363 14 14 80 389 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 428 30 135 26 474 24 823 32 043 30 014 28 641 19 748 13 476 16 541
Skulder och eget kapital 57 054 52 734 66 502 47 577 51 036 46 360 46 343 42 939 37 817 39 607
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 177 2 263 2 177 1 357 1 101 1 068 1 516 0 1 606 1 550
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 058 27 360 25 307 26 047 24 593 23 388 22 098 20 270 18 596 16 650
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 979 8 350 8 432 7 822 7 178 6 401 6 841 6 777 6 052 6 007
Utdelning till aktieägare 18 000 22 000 30 000 0 0 0 0 9 309 0 0
Omsättning 325 353 305 130 295 424 286 424 269 259 255 786 249 950 237 287 211 518 188 073
Nyckeltal
Antal anställda 87 75 70 64 67 67 64 63 86 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 740 4 068 4 220 4 473 4 019 3 818 3 905 3 766 2 460 2 850
Personalkostnader per anställd (tkr) 474 506 513 550 491 461 476 429 305 367
Rörelseresultat, EBITDA 25 300 23 679 22 838 19 842 19 060 15 143 15 843 12 479 8 335 8 732
Nettoomsättningförändring 6,63% 3,29% 3,20% 6,32% 5,27% 2,33% 5,34% 12,18% 12,47% -%
Du Pont-modellen 42,18% 42,00% 32,83% 39,94% 34,24% 27,97% 30,80% 23,80% 16,24% 17,47%
Vinstmarginal 7,40% 7,26% 7,39% 6,64% 6,49% 5,07% 5,71% 4,31% 2,90% 3,68%
Bruttovinstmarginal 19,31% 19,38% 18,60% 17,98% 18,01% 17,29% 16,94% 15,80% 17,00% 16,75%
Rörelsekapital/omsättning 1,39% 3,48% 9,63% 4,14% 2,95% 1,91% 1,53% 5,29% 5,27% 6,67%
Soliditet 32,65% 42,85% 57,95% 46,96% 37,03% 35,25% 38,19% 53,96% 64,08% 58,24%
Kassalikviditet 84,67% 101,85% 169,97% 103,47% 90,37% 83,53% 78,44% 118,59% 122,65% 131,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...