Visa allt om Flipper Marin AB
Visa allt om Flipper Marin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 94 624 81 092 76 906 97 941 136 195 112 761 98 051 110 259 134 014 100 747
Övrig omsättning 855 101 - 1 325 955 4 526 460 418 1 804 2 189
Rörelseresultat (EBIT) 4 844 477 -830 -760 6 866 6 538 677 9 086 9 367 7 363
Resultat efter finansnetto 4 963 509 -793 -750 6 688 6 550 3 677 -676 9 855 7 463
Årets resultat 3 316 1 076 482 3 616 3 500 2 009 30 5 863 4 062
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 799 983 590 844 1 266 747 356 506 362 590
Omsättningstillgångar 43 466 42 049 53 395 49 111 62 438 64 170 64 832 91 227 88 364 53 623
Tillgångar 44 266 43 031 53 985 49 954 63 704 64 917 65 188 91 734 88 727 54 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 346 25 343 25 027 23 951 23 469 21 853 18 353 16 344 18 314 13 951
Obeskattade reserver 4 399 5 299 5 230 7 390 8 920 7 220 5 520 4 620 5 429 3 764
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 219 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 521 12 389 23 728 18 613 31 096 35 844 41 315 70 770 64 983 36 497
Skulder och eget kapital 44 266 43 031 53 985 49 954 63 704 64 917 65 188 91 734 88 727 54 213
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 1 543 1 482 1 504 882 453 436 597 555
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 382 4 931 3 414 3 908 4 693 4 517 3 380 4 024 3 576 3 247
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 016 1 786 1 950 2 520 2 375 1 912 1 526 1 693 1 489 1 453
Utdelning till aktieägare 15 000 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000 1 500
Omsättning 95 479 81 193 76 906 99 266 137 150 117 287 98 511 110 677 135 818 102 936
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 10 13 14 14 11 14 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 514 9 010 7 691 7 534 9 728 8 054 8 914 7 876 11 168 8 396
Personalkostnader per anställd (tkr) 715 761 704 618 624 531 506 447 512 448
Rörelseresultat, EBITDA 5 123 812 -517 -337 7 270 6 637 827 9 229 9 679 7 615
Nettoomsättningförändring 16,69% 5,44% -21,48% -28,09% 20,78% 15,00% -11,07% -17,73% 33,02% -%
Du Pont-modellen 11,23% 1,20% -1,47% -1,42% 10,79% 10,09% 7,92% 10,25% 11,14% 13,77%
Vinstmarginal 5,25% 0,64% -1,03% -0,73% 5,05% 5,81% 5,27% 8,53% 7,38% 7,41%
Bruttovinstmarginal 16,00% 15,88% 14,42% 12,55% 15,49% 13,76% 11,84% 19,44% 15,06% 16,81%
Rörelsekapital/omsättning 30,59% 36,58% 38,58% 31,14% 23,01% 25,12% 23,98% 18,55% 17,45% 17,00%
Soliditet 65,01% 68,50% 53,92% 58,85% 47,16% 41,86% 34,39% 21,44% 25,05% 30,73%
Kassalikviditet 52,47% 72,15% 38,98% 23,38% 6,72% 24,72% 18,57% 8,86% 21,50% 22,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...