Visa allt om Revisorsringen Värmland-Närke Aktiebolag
Visa allt om Revisorsringen Värmland-Närke Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 56 84 56 88 60 37 58 213 477 808
Övrig omsättning 20 18 39 59 60 61 - 436 37 389
Rörelseresultat (EBIT) 20 38 -15 16 37 44 1 129 77 126
Resultat efter finansnetto 29 38 -3 33 62 47 -8 97 10 66
Årets resultat 27 38 1 33 102 47 8 133 7 60
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 115 226
Omsättningstillgångar 211 256 222 351 528 589 672 1 446 1 073 1 268
Tillgångar 211 256 222 351 528 589 672 1 446 1 188 1 494
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 181 198 160 249 366 354 307 299 166 219
Obeskattade reserver 0 0 0 4 4 47 47 62 98 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 103 523 618 656
Kortfristiga skulder 30 57 61 98 158 188 216 561 306 505
Skulder och eget kapital 211 256 222 351 528 589 672 1 446 1 188 1 494
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 20 10 36 15 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 30 40 20 44 41 0 2 3 5 39
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 5 2 5 6 3 2 5 36 144
Utdelning till aktieägare 36 45 0 90 150 90 0 0 0 60
Omsättning 76 102 95 147 120 98 58 649 514 1 197
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 477 404
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 107 234
Rörelseresultat, EBITDA 20 38 -15 16 37 44 1 129 91 147
Nettoomsättningförändring -33,33% 50,00% -36,36% 46,67% 62,16% -36,21% -72,77% -55,35% -40,97% -%
Du Pont-modellen 13,74% 14,84% -1,35% 9,40% 11,55% 7,98% 0,30% 10,03% 6,57% 8,97%
Vinstmarginal 51,79% 45,24% -5,36% 37,50% 101,67% 127,03% 3,45% 68,08% 16,35% 16,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 323,21% 236,90% 287,50% 287,50% 616,67% 1 083,78% 786,21% 415,49% 160,80% 94,43%
Soliditet 85,78% 77,34% 72,07% 71,78% 69,88% 65,98% 50,84% 23,76% 19,91% 20,20%
Kassalikviditet 703,33% 449,12% 363,93% 358,16% 334,18% 313,30% 311,11% 257,75% 350,65% 251,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...