Visa allt om Bostjärnan Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Bostjärnan Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 76 327 73 625 71 068 68 230 65 694 63 463 62 983 61 359 58 845 57 035
Övrig omsättning 72 117 35 23 21 25 13 133 - 327
Rörelseresultat (EBIT) 20 060 18 858 7 352 -2 525 3 079 6 920 -1 277 11 663 11 346 1 614
Resultat efter finansnetto 16 531 15 108 3 136 -6 816 -386 3 815 -5 034 8 085 7 735 -125
Årets resultat 7 530 18 108 5 221 -5 216 85 2 439 -1 922 4 323 690 649
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 305 134 200 115 459 114 977 111 744 112 337 115 296 116 666 132 598 140 802
Omsättningstillgångar 66 116 53 194 57 670 54 607 65 697 48 471 43 541 58 542 38 631 28 767
Tillgångar 202 421 187 394 173 128 169 583 177 441 160 808 158 837 175 208 171 230 169 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 819 24 835 6 727 1 505 16 721 16 636 14 197 16 119 33 797 33 107
Obeskattade reserver 165 0 0 0 0 489 0 2 612 568 0
Avsättningar (tkr) 5 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 128 546 130 003 131 402 131 441 104 329 63 134 65 844 65 568 64 476 87 783
Kortfristiga skulder 39 318 32 555 34 999 36 637 56 390 80 550 78 796 90 908 72 390 48 680
Skulder och eget kapital 202 421 187 394 173 128 169 583 177 441 160 808 158 837 175 208 171 230 169 570
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 695 1 318 1 406 1 725 1 607 1 719 1 703 1 668 1 607 1 557
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 948 4 118 4 136 3 972 3 645 4 170 4 009 4 085 3 736 3 408
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 301 2 201 2 179 2 109 2 083 2 232 2 401 2 384 2 405 2 312
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 10 000 0 0 0 22 000 0
Omsättning 76 399 73 742 71 103 68 253 65 715 63 488 62 996 61 492 58 845 57 362
Nyckeltal
Antal anställda 14 14 16 16 16 19 18 18 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 452 5 259 4 442 4 264 4 106 3 340 3 499 3 409 3 461 3 355
Personalkostnader per anställd (tkr) 623 546 483 488 458 427 451 452 456 428
Rörelseresultat, EBITDA 24 318 22 678 11 199 1 322 6 844 10 783 2 405 15 471 57 745 57 082
Nettoomsättningförändring 3,67% 3,60% 4,16% 3,86% 3,52% 0,76% 2,65% 4,27% 3,17% -%
Du Pont-modellen 10,10% 10,49% 4,71% -0,92% 2,38% 4,60% -0,47% 7,98% 7,51% 2,72%
Vinstmarginal 26,77% 26,71% 11,48% -2,30% 6,44% 11,66% -1,19% 22,78% 21,86% 8,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 35,74% 11,53% -2,54% 5,90% 12,05% -0,79% 20,33% 21,15% 2,75%
Rörelsekapital/omsättning 35,11% 28,03% 31,90% 26,34% 14,17% -50,55% -55,98% -52,75% -57,37% -34,91%
Soliditet 14,30% 13,25% 3,89% 0,89% 9,42% 10,57% 8,94% 10,27% 19,98% 19,52%
Kassalikviditet 167,40% 163,40% 164,78% 149,05% 116,50% 60,18% 55,26% 64,40% 53,37% 59,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...