Visa allt om Smart Club Sverige AB
Visa allt om Smart Club Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 0 0 207 386 231 13 558 185 207 153 331 176 202
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -240 -2 530 -2 409 -2 606 -2 391 -41 300 -57 435 -81 332
Resultat efter finansnetto 2 352 1 637 -1 418 -1 574 -1 555 390 -42 023 -59 964 -85 053
Årets resultat 2 352 1 637 -1 418 -1 574 -1 555 390 53 977 -59 964 -85 053
Balansräkningar (tkr)
2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 320 7 980 10 640 13 300 123 700 8 746 11 885
Omsättningstillgångar 47 172 44 829 37 935 36 664 36 625 51 102 46 336 44 481 86 980
Tillgångar 47 172 44 829 43 255 44 643 47 265 64 402 170 036 53 227 98 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 151 44 799 43 161 44 580 46 154 47 709 104 319 13 342 8 306
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 16 950 10 902 45 755
Kortfristiga skulder 20 30 93 64 1 111 16 693 48 767 28 983 44 804
Skulder och eget kapital 47 172 44 829 43 255 44 643 47 265 64 402 170 036 53 227 98 865
Löner & utdelning (tkr)
2008-12 2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 1 282 758 754
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 1 167 13 404 13 953 25 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 525 5 916 6 677 10 962
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 207 386 231 13 558 185 207 153 331 176 202
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 6 67 70 117
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 2 260 2 764 2 190 1 506
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 282 307 306 315
Rörelseresultat, EBITDA -34 -240 130 251 54 -2 256 -40 259 -56 767 -80 981
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -46,37% 67,10% -98,30% -92,68% 20,79% -12,98% -%
Du Pont-modellen -% -% -3,28% -3,52% -2,33% 2,51% -24,04% -107,85% -80,98%
Vinstmarginal -% -% -684,54% -406,99% -475,76% 11,90% -22,07% -37,44% -45,44%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% -14,43% -22,69% -24,66% -30,51%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 18 281,16% 9 481,87% 15 374,03% 253,79% -1,31% 10,11% 23,94%
Soliditet 99,96% 99,93% 99,78% 99,86% 97,65% 74,08% 61,35% 25,07% 8,40%
Kassalikviditet 235 860,00% 149 430,00% 40 790,32% 57 287,50% 3 296,58% 306,13% 68,53% 73,27% 82,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...