Visa allt om Troax Nordic AB
Visa allt om Troax Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 131 047 107 104 131 923 139 573 132 857 122 994 86 034 103 493 98 577 90 798
Övrig omsättning 26 - - 104 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 078 8 335 9 055 10 403 7 866 3 576 3 131 10 858 11 194 9 813
Resultat efter finansnetto 13 437 8 587 9 247 10 478 7 929 3 808 3 407 11 410 11 504 10 013
Årets resultat 3 168 1 618 5 369 7 801 6 088 3 019 1 934 7 894 8 193 7 179
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 118 129 167 205 274 249 41 58 85 125
Omsättningstillgångar 24 846 30 913 29 577 30 607 28 983 30 404 19 525 15 391 19 886 18 571
Tillgångar 24 964 31 042 29 744 30 812 29 257 30 653 19 566 15 449 19 971 18 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 381 9 157 12 839 7 470 7 172 10 243 9 435 1 629 2 055 2 232
Obeskattade reserver 2 336 2 336 2 336 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 247 19 549 14 569 23 342 22 085 20 410 10 131 13 820 17 916 16 464
Skulder och eget kapital 24 964 31 042 29 744 30 812 29 257 30 653 19 566 15 449 19 971 18 696
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 239 1 327 798 811 835 0 665 609 742 727
Varav tantiem till styrelse & VD 233 - 112 187 180 - 0 - 136 124
Löner till övriga anställda 11 543 10 824 12 499 11 399 13 172 13 528 8 084 7 724 7 089 7 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 5 229 4 959 4 839 4 646 5 162 5 083 4 012 3 717 3 603 3 502
Utdelning till aktieägare 3 167 0 5 300 0 0 4 000 0 0 0 0
Omsättning 131 073 107 104 131 923 139 677 132 857 122 994 86 034 103 493 98 577 90 798
Nyckeltal
Antal anställda 27 28 31 30 33 33 24 23 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 854 3 825 4 256 4 652 4 026 3 727 3 585 4 500 4 481 4 127
Personalkostnader per anställd (tkr) 667 611 585 562 581 564 532 524 520 519
Rörelseresultat, EBITDA 13 084 8 369 9 092 10 443 7 940 3 638 3 164 10 906 11 223 9 894
Nettoomsättningförändring 22,35% -18,81% -5,48% 5,06% 8,02% 42,96% -16,87% 4,99% 8,57% -%
Du Pont-modellen 53,89% 27,83% 31,12% 34,13% 27,16% 12,49% 17,44% 73,86% 57,62% 53,56%
Vinstmarginal 10,27% 8,07% 7,02% 7,54% 5,98% 3,11% 3,97% 11,03% 11,67% 11,03%
Bruttovinstmarginal 23,74% 24,69% 23,83% 22,56% 25,25% 22,02% 19,63% 23,27% 23,83% 24,24%
Rörelsekapital/omsättning 11,14% 10,61% 11,38% 5,21% 5,19% 8,13% 10,92% 1,52% 2,00% 2,32%
Soliditet 56,89% 35,37% 49,29% 24,24% 24,51% 33,42% 48,22% 10,54% 10,29% 11,94%
Kassalikviditet 234,57% 151,70% 195,01% 121,64% 119,18% 139,43% 187,12% 106,83% 108,41% 109,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...