Visa allt om Toolmix AB
Visa allt om Toolmix AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 504 752 793 955 1 807 1 861 1 641
Övrig omsättning - - - - 15 1 3 - - 5
Rörelseresultat (EBIT) 0 -5 -17 -36 60 21 62 -42 -5 -25
Resultat efter finansnetto 0 -5 -17 -37 59 17 57 -50 -10 -27
Årets resultat 0 -5 -17 -37 53 17 57 -50 -10 -27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 23 46 69 92
Omsättningstillgångar 114 119 124 167 299 184 222 192 282 316
Tillgångar 114 119 124 167 299 184 245 238 351 408
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 115 120 137 174 122 105 38 89 99
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 25 41 56 69 81
Kortfristiga skulder 0 5 5 30 125 38 100 144 194 229
Skulder och eget kapital 114 119 124 167 299 184 245 238 351 408
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 91 78 93 91 312 312 286
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 19 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 9 8 9 32 125 118 105
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 504 767 794 958 1 807 1 861 1 646
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 504 752 793 955 1 807 1 861 1 641
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 117 98 106 127 440 433 391
Rörelseresultat, EBITDA 0 -5 -17 -36 60 44 85 -19 18 3
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -32,98% -5,17% -16,96% -47,15% -2,90% 13,41% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -21,56% 20,07% 11,41% 25,31% -17,23% -1,14% -5,64%
Vinstmarginal -% -% -% -7,14% 7,98% 2,65% 6,49% -2,27% -0,21% -1,40%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 25,79% 30,98% 33,54% 33,30% 30,71% 30,90% 31,32%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 27,18% 23,14% 18,41% 12,77% 2,66% 4,73% 5,30%
Soliditet 100,88% 96,64% 96,77% 82,04% 58,19% 66,30% 42,86% 15,97% 25,36% 24,26%
Kassalikviditet -% 2 380,00% 2 480,00% 556,67% 239,20% 484,21% 222,00% 133,33% 145,36% 137,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...