Visa allt om A2Zound by Semcon AB
Visa allt om A2Zound by Semcon AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 071 26 685 30 805 33 465 34 317 36 900 30 045 55 105 11 527 16 010
Övrig omsättning - - - - - - - - 327 -
Rörelseresultat (EBIT) 4 548 2 255 4 114 5 529 5 029 5 738 -6 389 -576 -994 5 626
Resultat efter finansnetto 4 488 2 254 4 183 5 388 5 281 4 296 -6 340 -541 -1 114 5 497
Årets resultat 195 -113 -224 -199 -174 3 069 -3 602 -501 -946 3 041
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 403 1 212 2 302 3 493 4 297 1 710 199
Omsättningstillgångar 7 360 10 190 10 266 6 625 9 358 9 218 12 068 10 088 5 710 9 470
Tillgångar 7 360 10 190 10 266 7 028 10 570 11 520 15 561 14 385 7 420 9 669
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 606 1 411 1 414 1 638 1 837 2 011 1 917 3 150 2 004 4 950
Obeskattade reserver 0 0 0 35 99 116 114 1 728 1 466 1 295
Avsättningar (tkr) 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 695 8 776 8 852 5 355 8 634 9 393 13 530 9 507 3 950 3 424
Skulder och eget kapital 7 360 10 190 10 266 7 028 10 570 11 520 15 561 14 385 7 420 9 669
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 719 1 016 752 989
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 5 224 5 919 7 010 6 599 7 620 10 776 14 879 3 905 3 578
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 2 402 2 565 3 145 3 217 3 728 5 258 6 894 2 475 2 439
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000
Omsättning 20 071 26 685 30 805 33 465 34 317 36 900 30 045 55 105 11 854 16 010
Nyckeltal
Antal anställda - 9 13 14 13 14 25 34 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 965 2 370 2 390 2 640 2 636 1 202 1 621 961 1 779
Personalkostnader per anställd (tkr) - 863 670 746 795 848 693 680 657 808
Rörelseresultat, EBITDA 4 548 2 255 4 517 6 235 6 046 6 766 -5 380 72 -664 5 705
Nettoomsättningförändring -24,79% -13,37% -7,95% -2,48% -7,00% 22,82% -45,48% 378,05% -28,00% -%
Du Pont-modellen 61,98% 22,24% 40,75% 78,90% 49,97% 49,81% -40,73% -3,66% -13,22% 58,25%
Vinstmarginal 22,73% 8,49% 13,58% 16,57% 15,39% 15,55% -21,10% -0,96% -8,51% 35,18%
Bruttovinstmarginal 22,12% 41,85% 54,17% 100,00% 100,00% 100,00% 57,89% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,30% 5,30% 4,59% 3,80% 2,11% -0,47% -4,87% 1,05% 15,27% 37,76%
Soliditet 21,82% 13,85% 13,77% 23,67% 18,07% 18,20% 12,86% 30,55% 41,23% 60,84%
Kassalikviditet 125,86% 115,80% 112,58% 115,16% 104,42% 94,14% 76,83% 97,14% 144,56% 276,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...