Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Strömstaden
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Strömstaden

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 148 123 140 188 176 141 151 144 1 195 13 211
Övrig omsättning - - - - - 139 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 101 35 55 108 66 201 70 26 1 047 7 402
Resultat efter finansnetto 100 32 49 103 62 197 70 28 1 099 6 974
Årets resultat 0 25 38 76 46 146 53 23 790 5 021
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 7 060 6 913 6 000 5 518 4 815 4 984 5 618 5 577 6 322 11 589
Tillgångar 7 060 6 913 6 000 5 518 4 815 4 984 5 618 5 577 6 322 11 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 735 4 735 4 710 4 671 4 595 4 550 4 404 4 351 4 328 6 538
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 325 2 178 1 290 846 220 434 1 214 1 225 1 993 5 051
Skulder och eget kapital 7 060 6 913 6 000 5 518 4 815 4 984 5 618 5 577 6 322 11 589
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000
Omsättning 148 123 140 188 176 280 151 144 1 195 13 211
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 101 35 55 108 66 201 70 26 1 047 7 402
Nettoomsättningförändring 20,33% -12,14% -25,53% 6,82% 24,82% -6,62% 4,86% -87,95% -90,95% -%
Du Pont-modellen 1,43% 0,51% 0,92% 1,96% 1,41% 4,17% 1,64% 1,90% 18,38% 64,85%
Vinstmarginal 68,24% 28,46% 39,29% 57,45% 38,64% 147,52% 60,93% 73,61% 97,24% 56,89%
Bruttovinstmarginal 68,24% 100,00% 67,86% 78,72% 60,80% 71,63% 71,52% 44,44% 90,04% 56,55%
Rörelsekapital/omsättning 3 199,32% 3 849,59% 3 364,29% 2 485,11% 2 610,80% 3 226,95% 2 916,56% 3 022,22% 362,26% 49,49%
Soliditet 67,07% 68,49% 78,50% 84,65% 95,43% 91,29% 78,39% 78,02% 68,46% 56,42%
Kassalikviditet 13,89% 12,26% 14,96% 75,89% 296,82% 291,71% 228,67% 244,24% 197,59% 175,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...