Visa allt om Lindbergs i Anderstorp AB
Visa allt om Lindbergs i Anderstorp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 198 216 390 341 342 174 150 0 1 446 507
Övrig omsättning - 23 - - - - - - - 174
Rörelseresultat (EBIT) 117 130 254 173 172 83 75 -2 1 442 678
Resultat efter finansnetto 57 42 60 -37 -28 3 13 -14 1 466 687
Årets resultat 0 34 60 -37 -28 2 12 -14 1 443 442
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 898 1 965 5 510 5 628 5 745 5 863 2 302 0 0 0
Omsättningstillgångar 431 878 570 409 285 223 210 4 043 4 454 6 032
Tillgångar 2 329 2 843 6 080 6 036 6 030 6 086 2 512 4 043 4 454 6 032
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 175 175 140 80 116 144 142 4 030 4 044 2 600
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 544
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 988 2 300 2 300 5 800 5 800 5 800 2 300 0 0 0
Kortfristiga skulder 166 368 3 639 156 113 142 70 13 410 2 888
Skulder och eget kapital 2 329 2 843 6 080 6 036 6 030 6 086 2 512 4 043 4 454 6 032
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 3 900 0 0
Omsättning 198 239 390 341 342 174 150 0 1 446 681
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 184 197 372 291 290 163 142 -2 1 442 678
Nettoomsättningförändring -8,33% -44,62% 14,37% -0,29% 96,55% 16,00% -% -100,00% 185,21% -%
Du Pont-modellen 5,02% 4,61% 4,19% 2,88% 2,87% 1,36% 3,30% -% 32,89% 11,37%
Vinstmarginal 59,09% 60,65% 65,38% 51,03% 50,58% 47,70% 55,33% -% 101,31% 135,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 133,84% 236,11% -786,92% 74,19% 50,29% 46,55% 93,33% -% 279,67% 620,12%
Soliditet 7,51% 6,16% 2,30% 1,33% 1,92% 2,37% 5,65% 99,68% 90,79% 49,60%
Kassalikviditet 259,64% 238,59% 15,66% 262,18% 252,21% 157,04% 300,00% 31 100,00% 1 086,34% 208,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...