Visa allt om Aktiebolaget Tallbacken
Visa allt om Aktiebolaget Tallbacken

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 104 488 1 300 699 287 371 542 803 290 282
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -383 -132 118 128 108 115 133 240 57 105
Resultat efter finansnetto -313 -451 146 167 178 134 237 269 107 161
Årets resultat -17 -391 88 116 139 99 155 166 92 100
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 426 802 919 887 518 550 598 662 575 596
Omsättningstillgångar 638 831 1 501 1 375 1 293 1 258 1 270 1 194 1 099 1 096
Tillgångar 1 064 1 633 2 420 2 262 1 811 1 809 1 868 1 857 1 674 1 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 051 1 224 1 770 1 420 1 424 1 412 1 434 1 399 1 325 1 322
Obeskattade reserver 0 296 377 353 347 349 363 339 302 327
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 46 46 395 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 67 227 94 40 48 71 119 47 43
Skulder och eget kapital 1 064 1 633 2 420 2 262 1 811 1 809 1 868 1 857 1 674 1 692
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 105 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 14 0 158 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 5 33 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 156 155 110 120 127 120 120 92 89
Omsättning 104 488 1 300 699 287 371 542 803 290 282
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 488 1 300 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 154 253 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -356 -15 153 147 130 142 166 276 92 138
Nettoomsättningförändring -78,69% -62,46% 85,98% 143,55% -22,64% -31,55% -32,50% 176,90% 2,84% -%
Du Pont-modellen -29,42% 4,29% 6,07% 7,47% 9,88% 9,18% 12,79% 14,75% 6,39% 9,52%
Vinstmarginal -300,96% 14,34% 11,31% 24,18% 62,37% 44,74% 44,10% 34,12% 36,90% 57,09%
Bruttovinstmarginal 93,27% 59,84% 52,77% 57,22% 70,38% 61,99% 54,06% 43,34% 66,55% 70,21%
Rörelsekapital/omsättning 600,96% 156,56% 98,00% 183,26% 436,59% 326,15% 221,22% 133,87% 362,76% 373,40%
Soliditet 98,78% 89,09% 85,29% 74,28% 92,75% 92,27% 91,09% 88,48% 92,14% 92,05%
Kassalikviditet 4 907,69% 1 240,30% 661,23% 1 462,77% 3 232,50% 2 620,83% 1 788,73% 1 003,36% 2 338,30% 2 548,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...