Visa allt om Mordor Aktiebolag
Visa allt om Mordor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 2 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -1 61 450 200 198 500 344
Årets resultat 0 0 0 -1 45 332 147 142 360 247
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Omsättningstillgångar 50 100 99 115 944 937 487 443 532 32
Tillgångar 50 100 99 115 944 938 488 444 533 33
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 100 99 99 810 765 433 386 294 -66
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 16 134 173 55 58 239 99
Skulder och eget kapital 50 100 99 115 944 938 488 444 533 33
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 710 0 0 100 0 0
Omsättning 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 86,09% 85,81% 81,56% 88,73% 86,94% 55,16% -200,00%
Kassalikviditet -% -% -% 718,75% 704,48% 541,62% 885,45% 763,79% 222,59% 32,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...