Visa allt om Aktiebolaget Agromekano

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 1 811 15 984 15 737 16 232 10 805 14 543
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 -18 -24 -70 -358 -34 462 -772 -296 221
Resultat efter finansnetto -18 -27 64 -12 -356 -31 464 -765 -233 279
Årets resultat -18 -27 64 -12 -356 -31 464 -765 -48 166
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 198 198 386 841 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 9 47 121 403 1 964 2 823 2 977 2 532 3 262 3 521
Tillgångar 207 245 507 1 243 1 964 2 823 2 977 2 532 3 262 3 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 196 423 1 159 1 871 2 728 2 759 2 294 3 060 3 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 50 85 85 93 96 219 237 202 229
Skulder och eget kapital 207 245 507 1 243 1 964 2 823 2 977 2 532 3 262 3 521
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 200 800 700 500 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 1 811 15 984 15 737 16 232 10 805 14 543
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -22 -18 -24 -70 -358 -34 462 -772 -296 221
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -88,67% 1,57% -3,05% 50,23% -25,70% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -18,13% -1,10% 15,62% -30,17% -7,08% 8,01%
Vinstmarginal -% -% -% -% -19,66% -0,19% 2,95% -4,71% -2,14% 1,94%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 0,19% 3,36% -4,37% -2,15% 2,27%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 103,31% 17,06% 17,53% 14,14% 28,32% 22,64%
Soliditet 85,51% 80,00% 83,43% 93,24% 95,26% 96,63% 92,68% 90,60% 93,81% 92,05%
Kassalikviditet 31,03% 94,00% 142,35% 474,12% 701,08% 669,79% 283,11% 283,12% 213,86% 135,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...