Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Ängdalavägen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 138 270 270 270 270 270 270 329 332 332
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 52 170 188 87 121 47 33 166 -105 171
Resultat efter finansnetto 52 158 140 43 78 0 -14 128 -147 127
Årets resultat 31 93 110 32 67 0 -14 128 -147 92
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 936 951 966 981 996 1 011 1 026 1 041 1 056 1 073
Omsättningstillgångar 207 134 801 663 648 587 571 610 454 616
Tillgångar 1 143 1 085 1 767 1 644 1 644 1 597 1 597 1 651 1 509 1 689
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 065 1 034 942 832 800 733 763 776 648 794
Obeskattade reserver 51 39 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800
Kortfristiga skulder 27 12 25 12 44 64 34 74 61 95
Skulder och eget kapital 1 143 1 085 1 767 1 644 1 644 1 597 1 597 1 651 1 509 1 689
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 138 270 270 270 270 270 270 329 332 332
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 67 185 203 102 136 62 48 181 -88 188
Nettoomsättningförändring -48,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -17,93% -0,90% 0,00% -%
Du Pont-modellen 4,55% 15,67% 10,64% 5,54% 7,73% 3,01% 2,19% 10,72% -6,49% 10,42%
Vinstmarginal 37,68% 62,96% 69,63% 33,70% 47,04% 17,78% 12,96% 53,80% -29,52% 53,01%
Bruttovinstmarginal 54,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 130,43% 45,19% 287,41% 241,11% 223,70% 193,70% 198,89% 162,92% 118,37% 156,93%
Soliditet 96,66% 98,10% 53,31% 50,61% 48,66% 45,90% 47,78% 47,00% 42,94% 47,01%
Kassalikviditet 766,67% 1 116,67% 3 204,00% 5 525,00% 1 472,73% 917,19% 1 679,41% 824,32% 744,26% 648,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...