Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Ängdalavägen
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Ängdalavägen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 138 138 270 270 270 270 270 270 329 332
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 52 170 188 87 121 47 33 166 -105
Resultat efter finansnetto 2 52 158 140 43 78 0 -14 128 -147
Årets resultat 1 31 93 110 32 67 0 -14 128 -147
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 921 936 951 966 981 996 1 011 1 026 1 041 1 056
Omsättningstillgångar 219 207 134 801 663 648 587 571 610 454
Tillgångar 1 139 1 143 1 085 1 767 1 644 1 644 1 597 1 597 1 651 1 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 066 1 065 1 034 942 832 800 733 763 776 648
Obeskattade reserver 51 51 39 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800
Kortfristiga skulder 22 27 12 25 12 44 64 34 74 61
Skulder och eget kapital 1 139 1 143 1 085 1 767 1 644 1 644 1 597 1 597 1 651 1 509
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 138 138 270 270 270 270 270 270 329 332
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 16 67 185 203 102 136 62 48 181 -88
Nettoomsättningförändring 0,00% -48,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -17,93% -0,90% -%
Du Pont-modellen 0,09% 4,55% 15,67% 10,64% 5,54% 7,73% 3,01% 2,19% 10,72% -6,49%
Vinstmarginal 0,72% 37,68% 62,96% 69,63% 33,70% 47,04% 17,78% 12,96% 53,80% -29,52%
Bruttovinstmarginal 100,00% 54,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 142,75% 130,43% 45,19% 287,41% 241,11% 223,70% 193,70% 198,89% 162,92% 118,37%
Soliditet 97,08% 96,66% 98,10% 53,31% 50,61% 48,66% 45,90% 47,78% 47,00% 42,94%
Kassalikviditet 995,45% 766,67% 1 116,67% 3 204,00% 5 525,00% 1 472,73% 917,19% 1 679,41% 824,32% 744,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...